Læs dagbog

Tilknytningsproblematikker del 1

En side i dagbogen "i don't wanna be!!!"
Skrevet af Tai 5. august 2020 15:27

Tilknytnings-problematikker del I…


jeg kæmper lidt med nogle tilknytningsproblematikker… nogle af den er objektiv-anden-relateret

i mens andre igen er af mere subjektiv karakter…


der findes fire tilknytningskatagorier… sikker, undvigende, ængstelig og frygtsom….

Når jeg først lige møder andre mennesker, er jeg mest den frygtsomme… frygtsomme tænker: jeg kan ikke hjælpe mig og du kan ikke hjælpe mig…
frygtsom har både ”fået på munden” når de har været i distress og er ikke blevet hjulpet, eller kun hjulpet nervøst(ængsteligt) i tilknytningsforsøget...

når folk så begynder, at nærme sig mig(tilknytningsmæssigt) træder jeg mere over i den undvigende
tilknytnings-kategori… undvigende bevæger jeg væk fra folk der vil dem og de tænker: jeg kan hjælpe mig, du kan ikke hjælpe mig… karakteristisk for den undvigende person er, at de klæber til folk de er bange for… de drages imod dem ubevidst… den undvigende person, har typisk ”fået på munden” når de har været i distress…

når jeg så har været alene længe nok, pga af de to ovennævnte tilknytningskategorier eller jeg begynder, at få tillid til personen jeg står over for…. Begynder jeg, at blive ængstelig( eller preoccupied) som det også kaldes på engelsk… ængstelige tænker.. du kan hjælpe mig… jeg kan ikke hjælpe mig… og de er meget ud af søgende… omsorgs søgende…

jeg har aldrig direkte, i en relation prøvet at være sikker tilknyttet… sikker tilknyttet tænker: jeg kan hjælpe mig… og du kan hjælpe mig….


Det den pågældende undersøgelse jeg har læst dokumenterede var, at sikkert-tilknyttede ikke kunne lide frygtsomt-tilknyttede…

og at undvigende-tilknyttede, ikke kunne lide ængsteligt(preoccupied) tilknyttede…

jeg oplever på mig selv at det samme gør sig gældende, for begge konstellationer i omvendt rækkefølge… uviljen imod den direkte modpart, er gensidig…

self er der undtagelser…

det skulle være mærkeligt andet…

undtagelsen er, vurdere jeg, for alle fire tilknytningsgrupper, indsigtsfuldhed, empati parathed eller overskud, til at give omsorg eller at ville bære eller bære-over med den direkte modpart…

det er lidt sjovt ikke…

for man siger omkring tilknytningsproblematikker… at man vokser fra det… ja! Tænker jeg… i et videnskabeligt vacuum og under meget heldige forudsætinger… for hvis du kun møder det samme lort, igen og igen… jamen så ender det med, at du bliver i det…

T.C... Tai...