Læs dagbog

Helt uden forsvar!!

En side i dagbogen "i don't wanna be!!!"
Skrevet af Tai 12. august 2020 10:03

Helt uden forsvar…

i den sidste tid, er jeg blevet opmærksom på, i mig selv og i forhold til mine omgivelser, hvor meget jeg egentligt forsvarer mig selv, tager til genmæle, prøver at forklare mig, undskyld for mig selv og min blotte tilstedeværelse…

jeg har tænkt sådan på det… at brændt barn skyr ilden… de mange år, med mobning og psykologisk forfølgelse, har simpelt hen gjort mig skræk slagen, for at være undertrykt igen…
det svære organiserer jeg alle min oplevelser under samlede alenestående og abstrakte begreber… traumer og mobning…

jeg oplever, eller har oplevet, at jeg ikke har turdet kigge tilbage på, hvad der egentligt skete, den gang og hvad der egentligt foregik…

et nærmere gennemsyn, klar gjorde, at mobning ikke bare er vold eller forfølgelse… og det gjorde mig bevidst om det man siger… divide and conquer… ved at kigge nærmere efter i min erindring om min fortid, er jeg derfor nu, via det sigende fra før, begyndt at dele min mobning og mine overgreb op i først to kategorier… det jeg kan gøre for… og det jeg ikke kan gøre for… og igen, ved at analysere disse, nu to under-kategorier, dele begge to op i nu fire under-kategorier… igen…. Det jeg kan gøre for og det jeg ikke kan gøre for…

min målsætning er klar… mit entydige mål, med flere under-funktioner, er at sænke-paraderne, hvilket jo – tror jeg – vil hjælpe mig til at vinde større tillid og derefter igen, tro, tiltro og accept af mig selv…

bruger normalt ikke begreber, eller forholder mig normalt ikke til begreber, som selvtillid og selvværd… jeg gør det ikke fordi begge dele jo på hver sin direkte og indirekte vis, handler om at opnå noget… typisk socialt eller samfundsmæssigt… de er altså en slags initiatorer, lige som en bil kræver et vist moment, for at sætte i gang, kræver initieringen af en målsat risikofyldt handling også en hvis mængede selvtillid eller selvværd…

at jeg ikke bruger de to så velkendte begreber, selvtilllid og selvværd, tror jeg… hænger sammen med med, at jeg er vokset op i en kamp/flugt verden, præget af tilfældig vold og personlige hetz…
for mig handler begge begreber derfor kun om en ting… Mod…


det handler om at være modig… at turde gøre det…

derfor er min psykologiske målsætning og momentet i min sselv-erkendelse… at sænke paraderne, lade frygten vise sit grimme ansigt og lade min tillid vokse… ved at være modig...


mvh Tai