Debatindlæg

Debatforum:  Behandling

Erfaringer og indsamlede oplysninger ang. perikon

Written by irsten 18. feb 2008 14:44

Hej

Jeg vil gerne fortælle om mine erfaringer med naturmedicinen perikon. Jeg har brugt perikon mod depression uafbrudt i 6 år. Jeg har haft mange alvorlige depressioner og fået at vide af læger og psykiatere, at jeg skal tage antidepressiv medicin resten af mit liv. Desværre havde jeg ikke gavn af de nyere antidepressive midler (SSRI’ere), så derfor var det fantastisk, at jeg til sidst fandt noget, som kunne hjælpe mig, nemlig perikon.

Først vil jeg lige sige følgende:
• Man må ikke tage perikon sammen med andre former for antidepressiv medicin.
• Hvis man i forvejen får noget antidepressiv medicin, der virker, og som der ikke er meget ubehagelige bivirkninger ved, synes jeg, at man skal holde fast ved det.
• Hvis man alligevel ønsker at skifte fra traditionel medicin til perikon, skal man først trappe meget forsigtigt ud af den traditionelle medicin.
• Det er vigtigt at studere indlægssedlen til perikon meget nøje. F.eks. er det vigtigt at vide, at perikon kan nedsætte virkningen af P-piller.
• Hvis man tager anden medicin i forvejen for andre sygdomme, er det vigtigt at spørge på apoteket, om denne medicin kan forenes med perikon. Husk også på medicin, som du ikke tager regelmæssigt, som for eksempel sovepiller (se nedenfor).
• Hvis du i forvejen lider af forhøjet blodtryk, er det vigtigt at tjekke blodtrykket lidt oftere, hvis du bruger perikon (se nedenfor).

Men nu mine indsamlede oplysninger og erfaringer:

Perikon kaldes også perikum eller hyperikum (engelsk: St. John’s wort, tysk: Johanniskraut). Det er en almindeligt forekommende plante i den danske natur. Planten har været brugt mod depressioner i århundreder. I Tyskland er det helt almindeligt, at psykiatere ordinerer perikon mod depression. I Danmark har de fleste læger og psykiatere været meget skeptiske over for brugen af perikon. I ”Ugeskrift for læger” var der imidlertid den 21. marts 2005 en kort artikel med overskriften ”Hyperikum er effektivt til patienter med svær depression”. Det er min opfattelse, at lægerne er ved at skifte holdning, sådan at i hvert fald nogle læger er blevet positive over for perikon.

Perikon-ekstrakt kan købes som kapsler på apoteket, i Matas og i helsekostforretninger. Jeg køber perikon af mærket Modigen, som fås på apoteket. Med produktet følger en detaljeret indlægsseddel, som det er vigtigt at studere grundigt.

Jeg har som sagt haft meget positive erfaringer med perikon. Jeg har tidligere forsøgt mig med flere af de almindelige antidepressiva (Seroxat, Cipramil og Zoloft), men de gjorde mine depressioner værre, hvilket sker, når leveren af en eller anden årsag ikke kan omsætte medicinen. Derfor var det en nådegave, at jeg fandt perikon.

Det anbefales på pakningen af Modigen, at man tager 1-2 kapsler mod tristhed. Det forholder sig nemlig sådan, at perikon i Danmark ikke er godkendt til at behandle depressioner, kun tristhed. Skal man kurere en regulær depression, er 1-2 kapsler Modigen som regel ikke nok. Så skal man op på 2-4 kapsler Modigen, svarende til 1800-3600 mikrogram totalhypericin, som påvist i et velbeskrevet tysk forsøg, som man kan læse om på www.vitalraadet.dk i et nyhedsbrev fra februar 2005 med overskriften ”Perikum overtrumfer lykkepiller” (Se kildehenvisninger nederst).

Hypericin er et af indholdsstofferne i planten perikon. Netop fordi der er tale om en plante, kan den falde forskelligt ud, afhængigt af jordbund, sort og vejrforhold. For at få et produkt, der altid er ensartet, standardiserer producenten perikon-ekstraktet, så det altid har et bestemt hypericin-indhold. Dette gør også, at man kan sammenligne mærker fra forskellige producenter, fordi man bare kan se på hypericin-indholdet.

Det kan muligvis være lidt indviklet at finde rundt i til at begynde med. Selve perikon-ekstraktet måles i mg (milligram), men hypericin-indholdet måles ofte i µm (mikrogram, som er en milliontedel gram, altså 1000 gange mindre end et milligram)

Modigen indeholder 300 mg perikon-ekstrakt pr.

Fortsættelse af Erfaringer

Written by irsten 18. feb 2008 14:48

Modigen indeholder 300 mg perikon-ekstrakt pr. kapsel, svarende til 0,9 mg (altså 900 mikrogram) hypericin. Så når der i det tyske forsøg omtales, at der skal 1800-3600 mikrogram totalhypericin til for at kurere en depression, svarer det altså til 2-4 kapsler Modigen.

I de første par år med perikon havde jeg ikke andre bivirkninger, end at jeg havde nemmere ved at blive solbrun om sommeren, og når jeg var sydpå. Perikon kan nemlig gøre huden mere lysfølsom. For mig er dette ikke nogen negativ virkning – tværtimod. Men husk også, at det er en god ide at beskytte øjnene med gode solbriller, når man tager perikon og er ude i stærkt sollys. Dette sidste er meget vigtigt.

I det sidste årstid har jeg dog gjort nogle nye erfaringer. Da jeg begyndte på perikon, led jeg i forvejen af forhøjet blodtryk, som jeg var i behandling for. Efter et par år på perikon, begyndte jeg at blive mere anspændt og urolig, og mit blodtryk begyndte at stige. Den blodtryksmedicin, jeg fik, kunne sagtens forenes med perikon. Det var ikke her, problemet lå. Der var en helt anden forklaring: Jeg tog af og til sovepiller, og de går ikke så godt sammen med perikon! Det var kombinationen af perikon og sovepiller, der fik blodtrykket til at stige og gjorde mig urolig. Tag derfor aldrig sovepiller (og heller ikke beroligende piller af Stesolid-typen, de såkaldte benzodiazepiner) når du får perikon!

Jeg har set engelsksprogede internetsider, der advarer mod perikon, når man i forvejen lider af forhøjet blodtryk. Men i Tyskland ordinerer psykiaterne også perikon til folk, der er i behandling for forhøjet blodtryk, og de mener ikke, at der er nogen problemer i det. Men sørg for at tjekke blodtrykket tit, og sørg for, at din blodtryksmedicin er af en type, der kan forenes med perikon. Og tag aldrig sovepiller, når du tager perikon. Så skulle det sagtens kunne gå at tage perikon, selv om du er i behandling for forhøjet blodtryk.

(For særligt interesserede: problemet angående kombinationen af sovepiller og perikon er, at perikon påvirker det leverenzym, som sovepillerne nedbrydes af. Perikon bevirker, at sovepillen nedbrydes hurtigere end normalt. Det betyder, at sovepillen virker hurtigere, og det er jo på en måde helt fint. Jeg oplevede, at jeg kunne falde i søvn på en kvart sovepille. Men problemet er, at der også hurtigere kommer abstinensvirkninger. Det var på grund af abstinensvirkninger fra sovepiller, at jeg blev så anspændt og urolig, og at mit blodtryk steg så voldsomt.)

I øvrigt skulle perikon stimulere koglekirtelens egenproduktion af melatonin. Perikon skulle derfor kunne hjælpe på søvnproblemer. Hvis man har problemer med at falde i søvn, skulle det derfor kunne hjælpe at tage sin perikondosis om aftenen. Det er jeg selv begyndt på, og jeg sover da også noget bedre nu.

Der berettes meget sjældent om bivirkninger. Jeg har enkelte steder læst, at nogle kan have lidt problemer med maven. Det skulle kunne undgås, ved at man tager sin dosis sammen med et måltid.

Sideløbende med at jeg har taget perikon, har jeg gået hos en dygtig psykolog, der bruger kropsorienteret psykoterapi. Der er mit mål, at jeg via terapien kan få bearbejdet de depressionsfremkaldende årsager, sådan at jeg på et tidspunkt helt kan undvære perikon. Men hvis jeg bliver nødt til at fortsætte med perikon resten af mit liv, gør det ikke noget.

Jeg undrer mig meget over, at der ikke er flere, der bruger perikon. Men det er jo altid vigtigt at have sin læges støtte. Og hvis lægen er modstander af perikon, kan det være lidt svært. Jeg vil anbefale, at man altid tager lægen med på råd. Perikon kan være en god løsning, især hvis den lægeordinerede antidepressive medicin ikke virker, eller hvis man får uudholdelige bivirkninger af den almindelige medicin. Desuden kan det være en god ide at bruge perikon forbyggende, sådan som jeg gør. Men altså helst med lægens støtte.

Henvisninger:
1. Jonathan Zuess: ”Hyperikum – den grønne lykkepille” (Bog, der stadig kan lånes på bi

Slutning på Erfaringer

Written by irsten 18. feb 2008 14:49

Henvisninger:
1. Jonathan Zuess: ”Hyperikum – den grønne lykkepille” (Bog, der stadig kan lånes på biblioteket)

2. www.vitalraadet.dk. Klik på Nyhedsbreve. Klik derefter på Arkiv. Klik derefter på februar 2005. Rul ned under skemaet, og du finder et nyhedsbrev med overskriften ”Perikum overtrumfer lykkepiller”. Klik på overskriften. Her beskrives det tyske forsøg.

3. www.ugeskriftet.dk Når du er kommet ind på siden, så klik på ”tidligere numre”. Klik derefter på 2005. Klik derefter på 21. marts 2005. Klik derefter på ”Kort nyt/medicinske nyheder”. Rul ned til den nederste tekst, der har overskriften ”Hyperikum er effektivt til patienter med svær depression”.

4. http://www.sjwinfo.org (Meget brugervenlig hjemmeside om perikon, men på engelsk)

5. www.helsenyt.com Når du er kommet ind på siden, skriver du ”melatonin” i søgefeltet. Herefter kommer der en liste af emner. Du klikker på nr. 2 ”Melatonin kan stimuleres af lægeplante. Her omtales, at perikon skulle have en gavnlig virkning på nattesøvnen.

Mange hilsner
irsten

3 kapsler af dine Velzina er formodentlig bedst!

Written by irsten 25. feb 2008 18:25

Kære Maxie

Jeg har ikke før set, at der kunne være 2 forskellige angivelser af hypericinindholdet. På mine Modigen-kaplser står der angående hypericin, at der er 0,9 mg totalhypericin. Det svarer til 900 mikrogram. Det vil sige, at dine Velzina er nøjagtig lige så stærke som mine Modigen.

Hvis du læser om det tyske forsøg, som er beskrevet på Vitalraadets Internetside, så skriver de, at tyskerne startede med 1800 mikrogram hypericin, men at ca. hver anden skulle op på det dobbelte, altså 3600 mikrogram hypericin, for at perikon kunne kurere deres depression.

Det er dette tyske forsøg, jeg bruger som rettesnor. Ifølge dette forsøg skal man, for at kurere en regulær depression og ikke bare tristhed, bruge en dosis på, hvad der svarer til 2-4 kapsler Velzina eller Modigen.

Jeg plejer som regel at sige, at 3 kapsler af samme type som Modigen (og altså også dine Velzina) formodentlig er passende. Men nogle kan muligvis klare sig med 2, og andre skal op på 4. Det er nok altid individuelt, hvor stor den optimale dosis er.

Hvis du har taget 1 kapsel Velzina af denne styrke i 11 dage, er der formodentlig ikke nogen som helst effekt – hverken positiv eller negativ. Når du skriver, at du har det så skidt, er det formodentlig på grund af din depression. Det har sandsynligvis intet med perikon at gøre.

(Har du for øvrigt været hos læge? Det er vigtigt, at du bliver undersøgt for, om der er fysiske årsager til din depression, f.eks. jernmangel eller lavt stofskifte.)

Hvis jeg var dig, ville jeg trappe op på 3 kapsler i løbet af et par dage, altså først op på 2 og derefter 3. Derefter ville jeg tålmodigt vente i nogle uger. Jeg vil ikke mene, at du vil opleve hverken positive eller negative virkninger i de første ca. 3 uger. Hos mig kom virkningen fra den ene dag til den anden efter præcis 4 uger. Den ene dag havde jeg stadig en svær depression, og næste dag var den totalt pist borte!

Og ja, du har formodentlig ret i, at der kan gå op til ca. 6 uger på den optimale dosis, før virkningen indtræder. Og problemet er jo selvfølgelig, at man ikke ved, hvor stor den optimale dosis er. Men et godt gæt er altså, at den rette dosis er 3 kapsler af den slags, du har købt.

Normalt er der overhovedet ikke nogen bivirkninger. Kan du læse engelsk? Hvis du kan det, vil jeg råde dig til at gå ind på den hjemmeside, som jeg omtalte, altså

www.sjwinfo.org

Jeg tror, at du kunne blive beroliget ved at læse om folks erfaringer på denne side.

Jeg vil ønske dig held og lykke. Det skal nok gå.

Irsten

Svar angående arv og miljø m.m.

Written by irsten 14. mar 2008 10:28

Hej Agnus

Jeg er lige kommet hjem fra 2 ugers ferie sydpå. Jeg kom hjem i nat og er stadig lidt kvæstet efter hjemrejsens strabadser. Så tilgiv mig, hvis jeg skriver lidt forvirret.

Jeg takker for din ros. Jeg har selv begået flere fejltagelser, og jeg ønsker derfor at videregive mine erfaringer og min viden, i håb om at andre kan undgå at begå fejltagelser.

Du skriver, at jeg har haft et langt forløb. Ja, jeg har haft erfaringer med alvorlig depression, siden jeg var 20 år, dvs. i flere årtier. Jeg har haft ca. 20 depressioner, hvoraf de fleste har været af svær art.

Jeg har taget perikon i 6 år nu, og i de 6 år har jeg ikke haft depressioner, bortset fra nogle få uger i sommeren 2006, hvor jeg havde kaliummangel. Kaliummangel kan udløse depression.

Du spørger mig om min mening angående årsager til depression. Min familie har været meget plaget af depressioner, så der må vel være en genetisk betinget årsag og muligvis også en socialt betinget arvelig årsag – altså sådan at forstå, at man ved afsmitning kan arve uheldige handlingsmønstre fra sine forældre.

Jeg plejer at sige, at det, man arver, er en større følsomhed, som under de rette betingelser kan give et rigere liv. Desværre er det lidt svært at få den opbakning, støtte og omsorg, som et lille følsomt barn har brug for, når forældrene selv er plaget af depressioner. På den måde kan depressionsproblemet fortsætte fra generation til generation. Heldigvis er min egen voksne søn superharmonisk, og han har et fantastisk sovehjerte og ikke det mindste tegn på depression. Så jeg håber, at det er lykkedes mig at bryde denne ulykkelige arv, så den ikke kommer videre.

Det meste af min familie var diagnosticeret som maniodepressive. Jeg har selv fået denne diagnose på et tidspunkt, men jeg har aldrig haft manier, så jeg tror ikke rigtig på den. Min familie havde i øvrigt heller ikke manier.

I mit liv har der været snart sagt alle mulige udløsende faktorer: En hård barndom med en vred og aggressiv far, min bror begik selvmord, et vanskeligt ægteskab, jeg mistede min lille, næsten nyfødte, førstefødte søn. Derudover har jeg levet et meget stresset liv med mange vanskeligheder. Endelig har nogle af mine depressioner været udløst af medicin, som jeg fik for forhøjet blodtryk og desuden også af jernmangel, som min læge havde ”glemt” at tjekke mig for, og sidst, men ikke mindst af kaliummangel.

Nej, jeg tror heller ikke på fænomenet endogen depression. Min mor blev i høj grad mishandlet af min far. Lægerne sagde, at hun havde endogene depressioner, og at det ikke ville hjælpe, hvis hun lavede om på sit liv og f.eks. blev skilt fra min far. Selv den meget svære depression, som min mor fik lige efter min brors selvmord, mente lægerne var endogen. Sikke noget pjat!

For mit vedkommende har der altid været en tydelig forskel på depression og ikke-depression. Under en depression er jeg stærkt hæmmet og forpint – værst i de tidlige morgentimer. Jeg kan absolut ikke klare mig selv under en depression. Hos mig er depression ikke det samme som dårligt humør eller fortvivlelse.

Jeg tror på, at depressioner er meget forskelligartede og individuelle, både hvad angår årsager, symptomer og optimal behandling.

Nå, men dette er jo egentlig en tråd, der handler om perikon. Jeg håber, at det er o.k., at jeg svarer dig her. Men måske skal vi oprette en ny tråd, hvis vi vil diskutere årsager til depression.

Mange hilsner

Irsten

Perikon og lavt blodtryk?

Written by PaperCut 18. jun 2013 10:28

Hej Irsten,

Tak for dit lange omfattende indlæg, det er rart når andre gider at gøre så stort et arbejde for at hjælpe andre...


Jeg tænkte på det du skriver med at det kan give forhøjet blodtryk, jeg lider selv at lavt blodtryk og der er ikke rigtig nogle midler mod det, desværre... det jeg har prøvede er noget homøotapi og det fik jeg det meget værre af!

Jeg har selv angst, svingende depression etc.

Og da jeg er super følsom overfor, ALT, og stor modstander af alm lægemidler, så prøver jeg at finde et alternativ, har prøvet lidt forskelligt uden held, og tænkte jeg ville prøve nogle piller jeg købte for nogle år side. Hyperiforce, hvor der er perikum i. Så det begynde jeg på i går, og så må jeg se hvordan det kommer til at gå....

Men ja så tænkte jeg at hvis det nu kan øge blodtrykket, så er det jo kun bonus for mig : )
Jeg har er lidt i tvivl, du skriver at det er lavede undersøgelser om at det kan gøre det generelt, og så skriver du at det øger dit blodtryk hvis du tager sovemedicin samtidig ik ?

Tror du det kan virke for mig ? :)

venlige hilsner
Papercut

Det ved jeg desværre ikke!

Written by irsten 19. jun 2013 08:43

Hej Papercut

Jeg ved desværre ikke, om perikon kan hjælpe på lavt blodtryk. Men når du i forvejen har problemer med depression, sker der jo ikke noget ved at prøve, om perikon kan løse depressionsproblemet. Hvis dit blodtryk bliver normalt som en bivirkning af perikon, er det jo bare godt :o)

Jeg vil dog gerne advare mod at tro, at bare fordi der visse steder advares om, at (en for høj dosis) perikon kan give højt blodtryk, så vil det automatisk være sådan, at perikon kan normalisere et lavt blodtryk.

Jeg tror, at perikons virkning på blodtrykket hænger nøje sammen med den dosis, man tager. For at få en god virkning på psyken skal man tage en dosis, der er lige TILPAS. I de tilfælde, hvor perikon påvirker blodtrykket, tror jeg, at det skyldes, at folk tager en for høj dosis, eller begår en anden fejl, som f.eks. at tage perikon sammen med sovepiller eller beroligende medicin.

I øvrigt kender jeg ikke produktet Hyperiforce – ud over hvad jeg kan læse mig til på nettet. Jeg kan se, at det er dråber. Hvor meget, der skal til for at give en god virkning, er vanskeligt at sige. Men du skriver, at du købte dette produkt for flere år siden! Så må det da være for gammelt!

Jeg kan se, at Hyperiforce er et blandingsprodukt. Måske er det udmærket. For man hører nemlig mest, at perikon hjælper på depression, ikke på angst. Og hjertensfryd, som der også er i Hyperiforce (efter hvad jeg kunne læse mig til), virker vistnok beroligende. Men jeg vil mene, at det kan være svært at finde den rette dosis. For man kan jo ikke følge de retningslinjer, der almindeligvis gives vedrørende brug af perikon mod depression.

Held og lykke med projektet

Mange hilsner

Irsten

P.S. Jeg ser, at du også har skrevet dit spørgsmål andetsteds – men formuleret på en anden måde. Det kan være, at jeg også svarer dig dér!

tak for Svar : )

Written by PaperCut 19. jun 2013 13:06

Hej, igen, irsten,

Hehe sjovt at det lige var dig der var på begge hjemmesider :>

Men igen tak for dine svar, og øv øv at der ikke er nogen rigtig løsning på det : ( Men jeg må vel se tiden an... tager 2 piller om dagen nu, og trapper op på 3 her i dag eller i morgen, min krop er meget følsom generelt overfor ALT så...

Nej nej den er ikke for gammel, den kan lige holde til September i år, bare rolig har tjekkede :>

Jeg må søge videre om der kan være en mirakelkur derude et sted mod mit lave blodtryk... de mener nemlig også at det hænger sammen med mit blodsukker, og det så giver problemer med min fordøjelse, så det, ja...: /

men mange tak,

venlig hilsner
PaperCut

ang. hypericIN og hypericUM?

Written by livnini 21. maj 2015 14:07

hej Irsten.

Jeg har læst den tyske undersøgelse som du omtaler og jeg prøver på at finde ud af hvor meget perikon jeg skal tage..
Jeg tager selv perikon af mærket solaray og jeg har taget 10 piller om dagen for at få 3250 mg perikon om dagen (pillerne indholder 325 mg. perikon)
Solaray oplyser ikke hvor meget hypericin der er i hver pille, men den måde jeg har læst den tyske undersøgelse, så taler de om perikon og ikke hypericin??

I den undersøgelse som du omtaler står der:
"To ting bør man dog vide: For det første, at den anbefalede dosis på danske håndkøbs-præparater er for lille: Man tilrådes 2-4 tabletter, som til sammen giver 900-1.800 milligram hypericum. De 900 milligram er for lidt.

I det tyske forsøg var 1.800 milligram startdosis. Ca. hver anden fik derpå efter 14 dage fordoblet dosis på grund af manglende virkning. Det vil sige, at man med danske piller (450 milligram hypericum/tablet) enten skal begynde med fire og eventuelt stige til otte tabletter om dagen for at få samme virkning som tyskerne! "

men længere oppe i dit opslag skriver du at de siger hvor mange MIKROGRAM hypericin man skal tage ?? det kan jeg ikke se nogle steder i undersøgelsen.

Grunden til jeg spørger, er at jeg har fået bivirkninger af at tage så mange piller..
derfor vil jeg meget gerne vide hvor meget HYPERCIN man skal have ? og det synes jeg ikke den tyske undersøgelse oplyser ?

er hypericum ikke det samme som perikon? og ikke hypericin
- af hvad jeg har forstået så angives hypericin i MIKROgram og er det aktive stof i perikonen. i den tyske undersøgelse skriver de ikke MIKROGRAM men miligram og de skriver ikke hypericin (som du omtaler i dit opslag) men hyperiCUM ???

Et svar

Written by irsten 22. maj 2015 09:36

Hej Livnini

Åh, det er ikke godt.

Lige nu kan jeg ikke huske, hvordan det hænger sammen. Men heldigvis kan jeg se, at det hele står i mine allerførste indlæg i denne tråd, så jeg skal prøve at repetere det, så klart og tydeligt som muligt.

Først og fremmest skal vi vist slå fast, det den efterhånden ret gamle tyske undersøgelse er vigtig, fordi den viser, at perikon har en effektiv virkning og derfor kan være velegnet i mange tilfælde.

MEN når undersøgelsen omtales på dansk, er der som regel KLUDDER i anbefalingerne angående den dosis, man skal tage. Brug IKKE den vejledning, der står skrevet i forbindelse med omtalen af det tyske forsøg. Problemet er, at det perikon-produkt, man anvendte i Tyskland, har en anden styrke, end de produkter, man normalt kan få i Danmark.

Det er rigtigt, at man normalt skal tage mere end der står angivet på pakningen. Men det er, fordi perikon i Danmark kun er godkendt til tristhed – ikke til en regulær depression. Men du tager efter min bedste overbevisning alt for meget.

Ordet perikum eller hypericum er det latinske navn for perikon, så perikum, hypericum og perikon er det samme. Mængden af tørret perikon angives i milligram (mg).

Og så er der ordet ”hypericin”. Hypericin er navnet på ét enkelt af indholdsstofferne i perikon. Men der er mange andre indholdsstoffer. Indholdet af hypericin oplyses, for at man kan sammenligne STYRKEN af forskellige produkter og hypericin angives i mikrogram (µg).

Sådan som jeg husker det, omtales styrken af det produkt, man anvendte i Tyskland normalt ikke i danske referater af forsøget. Men jeg har læst den oprindelige artikel i British Medical Journal, og der frem gik det, at der var tale om et produkt med et lavt indhold af hypericin.

Som en rettesnor vil jeg sige, at man ved depression normalt skal tage 3 kapsler a 300 mg perikon-ekstakt, dvs. i alt 900 mg tørret perikonekstrakt. Somme tider mere, somme tider mindre. Men når dagsdosis angives til 900 mg, er det VIGTIGT at vide, at det skal være piller med et indhold af hypericin på 900 mikrogram pr. kapsel. Man vil da få 900 mg tørret perikon-ekstrakt med et indhold af 2700 mikrogram hypericin.

Nogle gange kan kapslen godt indeholde f.eks. 350 mg, men styrken kan stadigvæk være på 900 mikrogram, og hvis man tager 3 kapsler får man altså 1050 mg tørret perikon-ekstrakt, men stadigvæk 2700 mikrogram hypericin, hvilket vil sige, at virkningen (styrken) skulle være det samme som ovenfor., hvor man kun får 3 gange 300 mg tørret perikon-ekstrakt.

Jeg håber, at jeg nu har opklaret forvirringen omkring hypericin.

Jeg indrømmer, at jeg selv i sin tid lod mig forvirre af de danske referater af artiklen fra British Medical Journal. Til min undskyldning kan jeg sige, at det gør de fleste – også folkene bag Vitalrådet og anerkendte kostvejledere.

Hvis du ikke kender styrken, dvs. indholdet af hypericin i det perikon-produkt, du tager, er det ikke muligt at dosere korrekt. Måske kan du spørge producenten eller finde informationen via Google.

Jeg har desværre ikke mere tid lige nu. Jeg håber, at min forklaring er fyldestgørende.

Mange hilsner

Irsten

Hej igen

Written by livnini 26. maj 2015 18:00

Tusinde tak for dit svar.. det hjalp rigtig meget.
hvis du ved hvor man kan finde den engelske artikel, så må du meget gerne sende mig et link ?

Mvh Liv

Svar

Written by irsten 27. maj 2015 09:35

Hej Livnini

Mener du den oprindelige artikel om det tyske forsøg i British Medical Journal?

Jeg har gemt et link til artiklen fra dengang, men jeg har lige afprøvet det, og det virker ikke længere. Måske kan du finde artiklen via Google ved at søge på nogle nøgleord. Jeg har desværre ikke tid lige nu.

Jeg har haft større glæde af den ligeledes engelsksprogede Internetside www.sjwinfo.org. Den plejer at være meget brugervenlig. Den har eksisteret i alle årene, men bliver lavet om med mellemrum. Der er svar på de mest almindelige spørgsmål om dosis og bivirkninger, og der er et debatforum.

Mange hilsner

Irsten

Hvordan intages Perikon bedst?

Written by Myrtha 13. aug 2015 11:00

Hej Irsten.
Jeg forsøger at gøre mig klog på hvordan og hvornår Perikon indtages bedst. Kunne forstå at det kan hjælpe på søvnbesvær hvis man tager det før sengetid. Jeg har taget det til maden morgen middag og aften, men synes ikke rigtig at mærke nogen bedring. Er det en fordel at tage det uafhængig af mad?
Hilsen
My

perikon virker

Written by PaperCut 17. maj 2018 12:35

jeg har nu taget det i mange år og det virker ufatteligt godt på både søvnen, angst og stress, jeg kan varmt anbefale det

Perikon sammen med rosenrod

Written by Logoped1 1. nov 2018 20:41

Hej Irsten.
Må jeg tage Perikon sammen med Rosenrod. Hvordan interagerer de to naturlægemidler sammen? Lige for tiden tager jeg ikke syntetiske antidepressiva, da jeg er virkelig træt af deres bivirkninger.
Hilsen

Svar

Written by irsten 3. nov 2018 08:25

Hej Logoped1

Du spørger mig, om man må tage rosenrod og perikon sammen.

Det ved jeg ikke noget om. Jeg ville ikke gøre det, hvis jeg var dig.

Mange hilsner

irsten

Hej Irsten

Written by dcbetra 7. maj 2019 14:20

Må jeg spørger dig om hvor mange år har du indtaget perikon? Jeg selv har haft en del depressioner og fået antidepressiv medicin, som jeg er stoppet med og er gået over til grønne lykkepiller 'Velzina'. Disse fungere rigtig godt for mig men i følge bogen Hyperikum fra forfatteren Jonathan Zuess anbefaler han kun at indtage dem i højst 1 år?
Hilsen Birgitte

Ca. 10 år

Written by irsten 8. maj 2019 08:55

Hej Birgitte

Jeg vil tro, at jeg tog perikon i lidt mere end ti år. Jeg har også læst den bog, du omtaler, og jeg kan godt forstå, at man rådes til at være forsigtig. Problemet ved at tage naturmedicin er jo, at man er sin egen læge.

Jeg havde bare ikke andre muligheder, og det gik jo også godt ;-)

Mange hilsner

Irsten

Hej Irsten

Written by dcbetra 8. maj 2019 09:43

Tusind tak for dit svar ::0)

Perikon

Written by HeleneM 15. maj 2020 22:21

Hej! Jeg læste lige, at perikon kan nedsætte virkningen af p-piller. Ved I, om samme er gældende for hormon spiral?

Perikon fra sloaray

Written by Manden22 23. jun 2020 12:24

Halløj, jeg har snakket med en fra solaray, og hun sagde at indholdet af totalhyericin var 0,1 mikrogram pr kapsel. Hun sagde også at fødevarestyrelsen anbefalede ikke mere en 105 mikrogram om dagen. Jeg ved ikke hvor mange man skal æde om dagen så ?! :D

fandt lige

Written by Manden22 23. jun 2020 12:30

Et standardiseret ekstrakt af perikon er undersøgt i kontrol-lerede studier overfor placebo eller almin-deligt anvendte antidepressiva som fx SSRI hos patienter med depression. En Cochrane-analyse af 29 kontrollerede studier viste, at perikon havde en bedre antidepressiv effekt end placebo (RR 1,48 (1,23-1,77)), og at pe-rikon var lige så effektiv som og ledsaget af færre bivirkninger end standardbehandling (RR 1,01 (0,93-1,09)).82 Antallet af personer i studierne fra meta-analysen er mellem 48 og 324 og dosis af perikon varierede mel-lem 240 and 1800 mg. Follow-up tiden i studierne var mellem 4 to 12 uger og der er således ikke evidens for behandling ud over denne periode.Det vides heller ikke, om perikon virker ved manio-depressiv sygdom. Der er usikker evidens for effekten ved angsttilstande.

Kilde: https://nbv.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7547/5a6b4bb0af92395675f6ce4968f0a8ab360c78c1.pdf

Side 11!

Naturlige Antidepressiva

Written by betikkae2 30. nov 2022 07:26

Naturlige Antidepressiva - https://nuvialabrelax.dk Jeg modtog min bestilling til tiden og pillerne virker rigtig godt.