Debatindlæg

Debatforum:  Behandling

Mine erfaringer og indsamlede oplysninger

Written by irsten 13. okt 2008 21:58

Hej alle sammen

Jeg vil gerne fortælle om mine erfaringer med naturmedicinen perikon. Jeg har brugt perikon mod depression i snart 7 år, dog med en pause på nogle måneder her i sommer. Jeg har haft mange alvorlige depressioner og fået at vide af læger og psykiatere, at jeg skal tage antidepressiv medicin resten af mit liv. Desværre havde jeg ikke gavn af de nyere antidepressive midler (SSRI’ere), så derfor var det fantastisk, at jeg til sidst fandt noget, som kunne hjælpe mig, nemlig perikon.

Først vil jeg lige sige følgende:

• Det er vigtigt, at man går til læge og får stillet en diagnose, hvis man har mistanke om, at man har en depression. Depression kan skyldes fysiske årsager, f.eks. jernmangel eller lavt stofskifte, eller depression kan være forårsaget af medicin, som man får for andre sygdomme f.eks. visse typer af blodtryksmedicin. Derfor er det vigtigt at blive grundigt undersøgt.

• Man må ikke tage perikon sammen med andre former for antidepressiv medicin.

• Hvis man i forvejen får noget antidepressiv medicin, der virker, og som der ikke er meget ubehagelige bivirkninger ved, synes jeg, at man skal holde fast ved det.

• Hvis man alligevel ønsker at skifte fra traditionel medicin til perikon, skal man først trappe meget forsigtigt ud af den traditionelle medicin.

• Det er vigtigt at studere indlægssedlen til perikon meget nøje. F.eks. er det vigtigt at vide, at perikon kan nedsætte virkningen af P-piller.

• Hvis man tager anden medicin i forvejen for andre sygdomme, er det vigtigt at spørge på apoteket, om denne medicin kan forenes med perikon. Husk også på medicin, som du ikke tager regelmæssigt, som for eksempel sovepiller (se nedenfor).

• Hvis du i forvejen lider af forhøjet blodtryk, er det vigtigt at tjekke blodtrykket lidt oftere, hvis du bruger perikon (se nedenfor).

Men nu mine indsamlede oplysninger og erfaringer:

Perikon kaldes også perikum eller hyperikum (engelsk: St. John’s wort, tysk: Johanniskraut). Det er en almindeligt forekommende plante i den danske natur. Planten har været brugt mod depressioner i århundreder. I Tyskland er det helt almindeligt, at psykiatere ordinerer perikon mod depression. I Danmark har de fleste læger og psykiatere været meget skeptiske over for brugen af perikon. I ”Ugeskrift for læger” var der imidlertid den 21. marts 2005 en kort artikel med overskriften ”Hyperikum er effektivt til patienter med svær depression”. (Se kildehenvisninger nederst). Det er min opfattelse, at lægerne er ved at skifte holdning, sådan at i hvert fald nogle læger er blevet positive over for perikon.

Perikon-ekstrakt kan købes som kapsler på apoteket, i Matas og i helsekostforretninger. Jeg køber perikon af mærket Modigen, som fås på apoteket.

Jeg har som sagt haft meget positive erfaringer med perikon. Jeg har tidligere forsøgt mig med flere af de almindelige antidepressiva (Seroxat, Cipramil og Zoloft), men de gjorde mine depressioner værre, hvilket sker, når leveren af en eller anden årsag ikke kan omsætte medicinen.

Det anbefales på pakningen af Modigen, at man tager 1-2 kapsler mod tristhed. Det forholder sig nemlig sådan, at perikon i Danmark ikke er godkendt til at behandle depressioner, kun tristhed. Skal man kurere en regulær depression, er 1-2 kapsler Modigen som regel ikke nok. Så skal man op på 2-4 kapsler Modigen, svarende til 1800-3600 mikrogram totalhypericin, som påvist i et velbeskrevet tysk forsøg, som man kan læse om på www.vitalraadet.dk i et nyhedsbrev fra februar 2005 med overskriften ”Perikum overtrumfer lykkepiller” (Se kildehenvisninger nederst).

Hypericin er et af indholdsstofferne i planten perikon. Netop fordi der er tale om en plante, kan den falde forskelligt ud, afhængigt af jordbund, sort og vejrforhold. For at få et produkt, der altid er ensartet, standardiserer producenten perikon-ekstraktet, så det altid har et bestemt hypericin-indhold. Dette gør også, at man kan sammenligne mærker fra forskellige producenter, fordi man b

Fortsættelse af erfaringer ...

Written by irsten 13. okt 2008 22:01

Hypericin er et af indholdsstofferne i planten perikon. Netop fordi der er tale om en plante, kan den falde forskelligt ud, afhængigt af jordbund, sort og vejrforhold. For at få et produkt, der altid er ensartet, standardiserer producenten perikon-ekstraktet, så det altid har et bestemt hypericin-indhold. Dette gør også, at man kan sammenligne mærker fra forskellige producenter, fordi man bare kan se på hypericin-indholdet.

Det kan muligvis være lidt indviklet at finde rundt i til at begynde med. Selve perikon-ekstraktet måles i mg (milligram), men hypericin-indholdet måles ofte i µm (mikrogram, som er en milliontedel gram, altså 1000 gange mindre end et milligram)

Modigen indeholder 300 mg perikon-ekstrakt pr. kapsel, svarende til 0,9 mg (altså 900 mikrogram) hypericin. Så når der i det tyske forsøg omtales, at der skal 1800-3600 mikrogram totalhypericin til for at kurere en depression, svarer det altså til 2-4 kapsler Modigen.

I de første par år med perikon havde jeg ikke andre bivirkninger, end at jeg havde nemmere ved at blive solbrun om sommeren, og når jeg var sydpå. Perikon kan nemlig gøre huden mere lysfølsom. For mig er dette ikke nogen negativ virkning – tværtimod. Men husk også, at det er en god ide at beskytte øjnene med gode solbriller, når man tager perikon og er ude i stærkt sollys.

For et par år siden gjorde jeg dog nogle nye erfaringer. Da jeg begyndte på perikon, led jeg i forvejen af forhøjet blodtryk, som jeg var i behandling for. Efter et par år på perikon, begyndte jeg at blive mere anspændt og urolig, og mit blodtryk begyndte at stige. Den blodtryksmedicin, jeg fik, kunne sagtens forenes med perikon. Det var ikke her, problemet lå. Der var en helt anden forklaring: Jeg tog af og til sovepiller, og de går ikke så godt sammen med perikon! Det var kombinationen af perikon og sovepiller, der fik blodtrykket til at stige og gjorde mig urolig. Tag derfor aldrig sovepiller (og heller ikke beroligende piller af Stesolid-typen, de såkaldte benzodiazepiner) når du får perikon!

Jeg har set engelsksprogede internetsider, der advarer mod perikon, når man i forvejen lider af forhøjet blodtryk. Men i Tyskland ordinerer psykiaterne også perikon til folk, der er i behandling for forhøjet blodtryk, og de mener ikke, at der er nogen problemer i det. Men sørg for at tjekke blodtrykket tit, og sørg for, at din blodtryksmedicin er af en type, der kan forenes med perikon. Og tag aldrig sovepiller, når du tager perikon. Så skulle det sagtens kunne gå at tage perikon, selv om du er i behandling for forhøjet blodtryk.

(For særligt interesserede: problemet angående kombinationen af sovepiller og perikon er, at perikon påvirker det leverenzym, som sovepillerne nedbrydes af. Perikon bevirker, at sovepillen nedbrydes hurtigere end normalt. Det betyder, at sovepillen virker hurtigere, og det er jo på en måde helt fint. Jeg oplevede, at jeg kunne falde i søvn på en kvart sovepille. Men problemet er, at der også hurtigere kommer abstinensvirkninger. Det var på grund af abstinensvirkninger fra sovepiller, at jeg blev så anspændt og urolig, og at mit blodtryk steg så voldsomt.)

I øvrigt skulle perikon stimulere koglekirtelens egenproduktion af melatonin. Perikon skulle derfor kunne hjælpe på søvnproblemer. Hvis man har problemer med at falde i søvn, skulle det derfor kunne hjælpe at tage sin perikondosis om aftenen. Det er jeg selv begyndt på, og jeg sover da også meget bedre nu.

Der berettes meget sjældent om bivirkninger. Jeg har enkelte steder læst, at nogle kan have lidt problemer med maven. Det skulle kunne undgås, ved at man tager sin dosis sammen med et måltid.

Sideløbende med at jeg har taget perikon, har jeg gået hos en dygtig psykolog, der bruger kropsorienteret psykoterapi. Der er mit mål, at jeg via terapien kan få bearbejdet de depressionsfremkaldende årsager, sådan at jeg på et tidspunkt helt kan undvære perikon. Men hvis jeg bliver nødt til at fortsætte med perikon resten af mit liv, gør det ikke

Erfaringer... (slutning)

Written by irsten 13. okt 2008 22:02

Sideløbende med at jeg har taget perikon, har jeg gået hos en dygtig psykolog, der bruger kropsorienteret psykoterapi. Der er mit mål, at jeg via terapien kan få bearbejdet de depressionsfremkaldende årsager, sådan at jeg på et tidspunkt helt kan undvære perikon. Men hvis jeg bliver nødt til at fortsætte med perikon resten af mit liv, gør det ikke noget.

Jeg undrer mig meget over, at der ikke er flere, der bruger perikon. Men det er jo altid vigtigt at have sin læges støtte. Og hvis lægen er modstander af perikon, kan det være lidt svært. Jeg vil anbefale, at man altid tager lægen med på råd. Perikon kan være en god løsning, især hvis den lægeordinerede antidepressive medicin ikke virker, eller hvis man får uudholdelige bivirkninger af den almindelige medicin. Desuden kan det være en god ide at bruge perikon forbyggende, sådan som jeg gør. Men altså helst med lægens støtte.


Henvisninger:
1. Jonathan Zuess: ”Hyperikum – den grønne lykkepille” (Bog, der stadig kan lånes på biblioteket)

2. www.vitalraadet.dk. Klik på Nyhedsbreve. Klik derefter på Arkiv. Klik derefter på februar 2005. Klik derefter på overskriften ”Perikum overtrumfer lykkepiller”.

3. www.ugeskriftet.dk Når du er kommet ind på Ugeskrift for lægers hjemmeside, så klik på ”tidligere numre”. Klik derefter på 2005. Klik derefter på 21. marts 2005. Klik derefter på ”Kort nyt/medicinske nyheder”. Rul ned til den nederste tekst, der har overskriften ”Hyperikum er effektivt til patienter med svær depression”. NB Det er samme tyske forsøg, der omtales i Ugeskrift for læger.

4. http://www.sjwinfo.org (Meget brugervenlig hjemmeside om perikon, men på engelsk)

Mange hilsner

Irsten

Tidligere indlæg om perikon er stadig brugbare!

Written by irsten 14. feb 2011 07:57

Hej alle sammen

På baggrund af, at en Depnet-bruger i første omgang har overset advarslen om at undgå at tage perikon og benzodiazepiner sammen, bringer jeg dette indlæg for at få mine tidligere indlæg om perikon frem.

Ovenstående indlæg er stort set stadig brugbare. Det fremgår faktisk, at mine advarsler mod samtidig brug af sovepiller og perikon også gælder for benzodioazepiner, og denne advarsel vil jeg i dette indlæg gerne understrege yderligere, og det endda på trods af, at www.interaktionsdatabasen.dk siger, at kombinationen kan bruges!

Siden jeg skrev disse indlæg, er den frie adgang til at læse Ugeskrift for læger, gratis, blevet stoppet, så henvisningen til Ugeskrift for læger er vanskelig at følge, hvis man ikke abonnerer på dette tidsskrift :o)

Jeg vil gerne endnu en gang gentage:

• Husk at læse indlægssedlen for perikon-produktet.
• Hvis du tager anden medicin, så husk at spørge på apoteket, om denne medicin kan forenes med perikon.

Mange hilsner

Irsten

Hvorfor protesterer du mod mine advarsler?

Written by irsten 14. feb 2011 09:48

Hej Gehenna

Forklar mig venligst, hvorfor du protesterer mod, at jeg advarer mod benzodiazepiner, og især hvorfor du protesterer imod, at jeg advarer mod kombinationen af perikon og benzodiazepiner :o)

Jeg synes faktisk, at der er god grund til mine advarsler.

Mange hilsner

Irsten

Kære Irsten

Written by jenschr 14. feb 2011 13:39

Jeg tror meget på mange af dine erfaringer.
Men jeg kan ikke lade være med at sige fælgende:
Hvis man er syg i sindet - ja så skal man i behandling! Helst hos en der har forstand på behandling af psykiske sygdomme. EN sådan hedder psykiater.. eller speciallæge i psykiatri.
De ved rigtig meget om psykiske sygdomme og de ved rigtig meget om hvordan man kan behandle sådanne... Hvis man er syg i sindet bør man opsøge kvalificeret behandling.
Al medicin kan være rigtig.. Også Benzo....
Alt til rette tid og på rette plads..
Jeg synes det er en god ide at lade læger afgøre hvad der er rigtigt..
har selv været på benzo.. i fire dage1 og de hjalp mig tllbage til livet!.. en jeg tog dem kun i fire dage..

Svar

Written by irsten 14. feb 2011 14:58

Kære Jens

Jeg giver dig helt ret i, at man bør opsøge kvalificeret behandling, hvis man er syg i sindet. Det betyder, at jeg mener, at man bør opsøge en læge, hvis man har mistanke om, at man har en depression. Det er hvad, jeg bliver ved med at skrive IGEN og IGEN!

Prøv selv at se efter!

Jeg skriver IGEN og IGEN, at den rette behandling ved depression normalt er et antidepressivt middel i kombination med psykoterapi.

Prøv selv at se efter!

Det er min erfaring, at psykiatere normalt ikke er uddannet til at give psykoterapi, og de har normalt heller ikke tid til det. Derfor kan det være en god ide at gå i terapi, f.eks. hos en psykolog, der bruger en velegnet behandlingsmetode. Der kan være undtagelser fra dette, f.eks. har jeg selv engang for mange år siden oplevet, at en psykiater kunne og ville give psykoterapi, men hun døde desværre, da jeg havde gået der få gange, uden at jeg dog havde noget ansvar for det ;o)

Du mener åbenbart, at en psykiater er fuldt tilstrækkelig til at behandle en depression. Det mener jeg ikke. Her er der en meningsforskel mellem os, der dog ikke betyder det helt store. Dem, der ønsker at modtage terapi, kan opsøge terapi, og dem, der ikke ønsker terapi, kan bare lade være! Så enkelt er det.

Angående benzodiazepiner, har jeg også oplevet, at de kan være til hjælp, sådan som jeg har skrevet for nylig i en anden tråd. Og jeg har oplevet, at det ikke behøver at være svært at komme ud af dem igen. Men det er ikke det samme som, at man ikke skal advare mod benzodiazepiner, for der er virkelig mange, der kun har problemer ud af dem.

Derudover er du tilsyneladende meget autoritetstro, i hvert fald når du skriver: ”Lad os lade læger afgøre, hvad der er rigtigt.”

Jeg var også meget autoritetstro engang. Det hjalp mig ikke! Livet har lært mig, at tillid er godt, men kontrol er bedre! Det er menneskeligt at fejle, og læger er kun mennesker. Jeg synes, at helbredet er alt for vigtig en sag til, at jeg tør overdrage det fulde ansvar til lægen!

Når det kommer til stykket er vi faktisk ikke særlig uenige. Jeg har for længe siden fundet ud af, at al den ballade, der har været, skyldes, at du og andre læser noget helt andet, end det, jeg skriver. Du har selv indrømmet, at du laver om på meningen i mine indlæg med vilje, sådan at du derefter kan bruge ironi og sarkasme på dem! Det er også grunden til, at jeg havde besluttet aldrig mere at svare på dine indlæg, men da du nu tilsyneladende er blevet mere seriøs, vil jeg forsøgsvis prøve igen :o)

Mange hilsner

Irsten

Ikke meningen, at det skulle opfattes som det sjov

Written by irsten 14. feb 2011 17:35

Hej Gehenna

Tag det nu helt roligt :o)

Jeg videregiver bare de råd, som almindeligvis gives:

1. Hvis man agter at begynde at tage naturmedicinen perikon, skal man altid undersøge, om en eventuel anden medicin, som man i forvejen tager, kan forenes med perikon. Netop ved benzodiazepiner er der grund til at være varsom, fordi der kan være tale om såkaldt interaktion, altså at det ene kan have indflydelse på virkningen af det andet.

2. Hvad angår benzodiazepiner alene, så plejer eksperterne at give det råd, at det kun må tages i få uger, da der ellers er fare for tilvænning, og store problemer, når man skal holde op med at tage det. Praktiserende læger udskriver det helst ikke, mens min fornemmelse er, at psykiatere er lidt mere large, ud fra en betragtning om, at det gælder om at lindre patientens situation med de til rådighed stående midler, herunder benzodiazepiner. Når så patienten har fået det bedre, kan man tænke på nedtrapning, for så vil der også være kræfter til det.

En varig recept på benzodiazepiner? Jeg kan ikke forestille mig, at det ville være en god idé. Men det er min fornemmelse, at mange praktiserende læger presser folk til at nedtrappe for hurtigt. Hvis folk har taget stadset i årevis, kan jeg ikke forstå, at det haster så meget med at få dem ud af forbruget! Men der er for mig ingen tvivl om, at langvarige brugere ville få det meget bedre uden benzodiazepiner.

Hvad er det for ukyndige læger, som du gerne vil til livs? Har du meget dårlige erfaringer med læger?

Min erfaring er, at de fleste læger gør deres bedste. Jeg læser ofte og gerne, hvad psykiatere og andre læger skriver om depression og depressionsbehandling. Og selv om jeg nu er rask, så benytter jeg mig til stadighed af den viden, som jeg har læst mig til, og alle de input, som psykologbehandlingen gav mig.

Mange hilsner

Irsten

Svar

Written by irsten 14. feb 2011 18:55

Gehenna, denne tråd handler om noget andet end mig! jeg ønsker en seriøs og nuanceret debat. Jeg synes, du begynder at blive personlig på en chikanerende måde. Derfor synes jeg, at vi skal stoppe her.
Irsten

Perikon

Written by Brandfarlig 20. apr 2011 01:12

Hej Irsten,

mange tusind tak for dit debatindlæg, det er trods alt brugerne af et præparat, der bedst ved, hvordan det virker.

Derfor vil jeg høre dig, om du har haft depressioner siden du begyndte at tage perikon? Altså mens du tog det.

Fedt med din ihærdighed!

Mvh

Svar til "Brandfarlig"

Written by irsten 20. apr 2011 08:19

Hej Brandfarlig

Som du måske har læst, begyndte jeg på perikon i januar 2002, og min daværende depression gik over efter nøjagtig fire uger. Siden har jeg taget perikon forebyggende. I den periode har jeg ikke haft nogen depressioner. Men der har været forskellige situationer, hvor det har været lige ved, og hvor jeg heldigvis fik stoppet depressionen, inden det blev helt galt.

Jeg har i en periode fået kropsorienteret psykoterapi hos en dygtig psykolog. Og jeg ved, at den lyse årstid er gavnlig for mig. Så selv om læger og psykiatere i årevis har sagt til mig, at jeg vil blive nødt til at tage noget antidepressivt resten af mit liv, så forsøger jeg alligevel at klare mig med så lidt perikon som muligt. Sidste sommer trappede jeg helt ud i en længere periode, og det gik fint, men da efterårsmørket blev slemt, måtte jeg begynde igen.

Og her i det meget tidlige forår trappede jeg helt ud, og jeg havde faktisk en fornemmelse af, at jeg herefter helt ville kunne undvære perikon. Men det var vist en fejlbedømmelse, for en række forkølelser og en influenza har tilsyneladende gjort mig mindre robust, så nu tager jeg perikon igen :o)

Tegn på depression begynder typisk enten med efterårsmørket, og da er jeg jo forberedt og kan hurtigt sætte min dosis op, eller også er der tale om, at stressbelastninger mindsker min modstandskraft. I dette tilfælde er det lidt sværere, men jeg har jo øvelsen efterhånden :o)

Der har i flere debatter været talt om det problematiske ved selvmedicinering. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvorfor selvmedicinering kan være betænkeligt. Jeg har engang læst, at psykiateren Poul Videbech skrev, at ikke engang læger burde medicinere sig selv, når de har en depression. Også læger kan komme til at begå fejl, f.eks. ved at tage for meget medicin i ren desperation, når de har det meget dårligt.

Og jeg har da også begået fejl i tidens løb, f.eks. ved fejlagtigt at tro, at når en bestemt dosis var god, så ville en ekstra kapsel være bedre! Sådan hænger det ikke sammen. Der er en bestemt dosis, der er optimal.

For mig har det imidlertid været en fordel, at jeg hurtigt kunne ændre på min dosis, uden at bruge kostbar tid på at bestille en tid først og vente på rådgivning. Jeg har kunnet reagere på de allerførste tegn på depression, som hos mig tit er en vag følelse af ubehag i mave-regionen eller måske grimme mareridt. På den måde undgår jeg at få det meget dårligt. Og jeg håber da, at perikon vil blive ved med at virke for mig.

Jeg håber, at du fik svar på dit spørgsmål. Måske skal jeg lige understrege, at det er individuelt, hvordan perikon virker. Jeg kan jo kun udtale mig om mine erfaringer.

Mange hilsner og god påske

Irsten

Et svar til Charlotte

Written by irsten 27. apr 2011 09:01

Hej Charlotte

Det lyder da dejligt, at du kan mærke en positiv virkning, selv ved én kapsel Modigen.

Jeg lagde også mærke til, at der for nylig igen var omtale af naturlægemidler og kosttilskud. Denne gang var baggrunden en artikel i Ugeskrift for læger, der advarer om, at man mistænker 40 produkter for at kunne give leverskader.

Jeg hørte om det i TV2. Du kan læse om det på TV2’ hjemmeside. Men TV2 oplyser ikke, hvilke produkter, der er tale om. Det er svært at få adgang til Ugeskrift for læger, når man ikke er abonnent, men jeg har fundet oplysningerne på Handicapportalen:

http://www.handicapportalen.dk/nyheder/sundhed-pleje/artikel/naturmedicin-giver-leverskader.html

Perikon nævnes IKKE iblandt disse 40 produkter. De fleste ting er ret ualmindelige, men der nævnes dog nogle få almindelige produkter, f.eks. grøn te (!), en særlig art af mynte, baldrian og loppefrøskaller.

Som lægen Jerk Langer sagde på TV2, så kan vi være ret trygge ved de produkter, der sælges i Danmark. For at et naturlægemiddel kan blive godkendt af myndighederne, skal der foreligge dokumentation for virkningen, og der bliver holdt nøje kontrol med det. Du kan være sikker på, at Modigen er kontrolleret på betryggende vis.

Mange hilsner

Irsten

Bivirkning v. Modigen

Written by Brandfarlig 20. maj 2011 23:44

Hej Irsten :)

Efter vores samtale begyndte jeg at tage Modigen 1. maj, og synes virkelig det har hjulpet på min depression! Jeg forventer stærkt en forbedring den 30. dag. MEN jeg oplever en bivirkning som jeg vil høre, om du kender til. Mit udflåd er begyndt at lugte grimt, og det er ellers ikke noget jeg har problemer med. Jeg tænker at den slags lugtgener typisk skyldes noget man indtager, derfor mistænker jeg Modigen (kapslerne i sig selv lugter jo lidt sjovt).

Er det noget du kender til, evt. har hørt om før?

Mvh
Helene :)

Et svar

Written by irsten 21. maj 2011 09:31

Hej Helene

Nej, jeg har aldrig hørt, at perikon skulle kunne give udflåd, som lugter.

Sådan som jeg har forstået det, så er der tale om, at enten svamp, bakterier eller virus er årsagen, når udflåddet har ændret karakter. Og årsagen til, at sådanne mikroorganismer har fået mere magt, er ofte, at surhedsgraden i skeden er ændret.

Jeg er blevet mere og mere bevidst om, hvor mange fintmærkende balancer, der er i vores krop. Og det er da absolut muligt, at en ny behandling (i dette tilfælde med Modigen) kan ændre ved surhedsgraden i skeden. Man siger også, at perikon har en vis bakteriedræbende effekt, og det kan jo være, at perikon hos dig har mindsket den normale, sunde bakterieflora, som normalt findes i skeden, og som plejer at udkonkurrere skadevoldende mikroorganismer. Man ved, at antibiotika-kure kan skabe problemer med udflåd.

Men alt dette er teorier, som jeg ikke har belæg for.

Det er rigtigt, at kapslerne med Modigen har en lidt sær lugt. Men jeg tror ikke, at der er nogen årsagsforbindelse mellem denne lugt og så udflåddets lugt,

Hvis udflåddet fortsat generer dig, må du nok til læge. Jeg har engang for mange år siden – mange år før jeg begyndte på perikon - haft samme problem under en campingferie. Det gik over, da jeg begyndte at bade i det iskolde Atlanterhav. Det brød mikroorganismerne sig ikke om!

Det glæder mig at høre, at perikon ellers har hjulpet dig.

Mange hilsner

Irsten

Levertal

Written by Leve 5. jan 2012 01:54

Har aldrig haft forhoejet levertal og det har jeg nu. Min Laege spurgte om jeg tog noget naturmedicin

Ja kun 1 modigen hver dag

Har I hoert at det Kan paavirke leveren

Ja - akkurat som lægeordineret medicin!

Written by irsten 5. jan 2012 09:09

Hej Leve

Da dette er en tråd, som jeg har startet, vil jeg gerne svare her også.

Jeg vil mene, at naturmedicinen perikon (hvor Modigen er navnet på det mærke, som apoteket sælger) belaster leveren i stort set samme omfang som lægeordineret medicin.

Om man tager lægeordineret antidepressiv medicin som f.eks. Citalopram, eller man tager Modigen, kan - hvad leverbelastning angår - formodentlig komme ud på ét.

Men som jeg skrev i den anden tråd, hvor du stillede samme spørgsmål, så kan forhøjede levertal komme af mange ting, f.eks. alkohol eller hård motion.

Min erfaring med forhøjede levertal er, at der er normale værdier ved en ny blodprøve 6 uger senere.

Imidlertid er jeg tilhænger af et forsigtighedsprincip, og når du mener, at du godt kan undvære denne ene kapsel Modigen, så er det jo fint.

I mit tilfælde er det desværre sådan, at jeg hverken kan undvære min blodtryksmedicin eller et antidepressivt middel, der kan virke forebyggende på svær depression :o(

Jeg gyser lidt, for da jeg var indlagt på et en hjerteafdeling for et par år siden, havde jeg en medpatient, der havde medbragt sin daglige medicin. Medicinen fyldte en halv bærepose! Stakkels hendes lever! Jeg håber, at ingen af os kommer i den situation.

Mange hilsner

Irsten


P. S. Vær i øvrigt opmærksom på medicin, som du ikke tager regelmæssigt, f.eks. smertestillende medicin, hovedpinepiller, osv. Det er også leveren, der omsætter den slags!

Dosis

Written by Kardox 1. feb 2012 02:03

Hej irsten.
de 2-4 kapsler, tager du dem samtidigt eller på forskellige tidspunkter?

Mvh
Kardox

Et svar

Written by irsten 1. feb 2012 08:10

Hej Kardox

Når man læser andres råd, så står der, at man kan tage kapslerne samlet eller fordelt over dagen, alt efter hvad man foretrækker. Det skriver Kelly på sin hjemmeside www.sjwinfo.org

Personligt vil jeg sige det sådan: I opstartsfasen tror jeg, at det er en god ide, at man fordeler kapslerne over dagen og tager dem f.eks. morgen og aften. Det har noget at gøre med, at organismen nok lige skal vænne sig til perikon. Det bliver mere skånsomt på den måde, tror jeg.

Når man er kommet godt i gang, tror jeg, at man sagtens kan tage hele sin døgndosis på én gang. Så er det også nemmere at huske :o)

Hvis man tager en høj dosis, altså f.eks. 4 kapsler, ville jeg også fordele det på to gange. For tiden tager jeg mine kapsler fordelt på morgen og aften.

Held og lykke med det!

Mange hilsner

Irsten

Modigen

Written by smutti 23. apr 2012 15:01

Hej Irsten !
Jeg kan se at du har meget stor erfaring med Perikum. Så derfor ville jeg lige høre din mening.
Jeg har har og har vel stadig, en arbejds-betinget krise, og har efterfølgende haft en del angst og uro i kroppen.
For ca 1 mdr. siden, startede jeg op med Modigen.
Først 3 stk. og trappede op på 4 stk. efter ca. 14 dage.
De hjalp mig utrolig hurtigt, jeg følte mig mere stabil følelsesmæssig.
Nu er det som om det vender igen, store søvnproblemer og indre uro. Ville det være en god ide' at gå op på 5, eller måske trappe ned ?
Der er ikke sket noget, der burde forværre min situation.
Så det undrer mig at virkningen, har fortaget sig.
Hilsen Smutti

Måske

Written by Isoperla 23. apr 2012 15:18

Hej nu spørger du Irsten, men du får også lige mine tanker :-).

Jeg syntes du skulle snakke med din læge og bede om hjælp.

Perikum er jo virksomt og kan give bivirkninger som andre læge-
/naturlægemidler.

Jeg prøvede også perikum, men virkningen holdt også op igen for mig og min læge overtalte mig til at starte på alm. antidepressiver. Det har dog været rart at have lægen med på råd.

Svar til måske

Written by smutti 23. apr 2012 15:35

Hej
Tak for dit svar, det var nok lidt forkert, kun at rette mit spørgsmål til Irsten.
Jeg vil da også rigtig gerne, høre om andres erfaringer ;)
Det er i samråd med min læge, at jeg startede på Modigen.
Selvfølgelig efter mit eget ønske.
Der er vist ikke mange læger, der ordinerer naturprodukter.
Jeg er lidt bekymret over, bivirkningerne ved den traditionelle dep. medicin.
Jeg vil selvfølgelig kontakte min læge, hvis jeg ikke kan holde min tilstand ud længere.
Tænkte bare om det måske, var doseringen af Modigen, den var gal med.

Hvis jeg var dig, ville jeg trappe ned!

Written by irsten 23. apr 2012 17:46

Hej Smutti

Det var da irriterende, at virkningen ikke fortsatte.

Hvis jeg var dig, ville jeg ikke gå højere op. Jeg tror, at du skal trappe ned.

Begrundelse: Det er min fornemmelse, at perikon øger tilstedeværelsen af flere signalstoffer, akkurat ligesom de antidepressiver, man bruger til svær depression. Jeg er overbevist om, at perikon foruden serotonin øger tilstedeværelsen af signalstoffet noradrenalin. Og noradrenalin er i familie med stresshormonet adrenalin.
Når dit problem er uro og søvnløshed, så har du måske fået et for højt niveau af noradrenalin/ adrenalin. Det er mit gæt.

Problemet ved perikon er jo, at man som regel selv har ansvaret for at finde den rette dosis. Og det kan godt være svært.

Jeg håber, at du finder ud af det.

Mange hilsner

Irsten

Modigen/dosis

Written by smutti 23. apr 2012 17:57

Hej
Tak for dit svar :)
Ja, vil du så foreslå at jeg går fra 4 til 3 i ca. 14 dage.
Så kan jeg måske derefter, gå ned til 2 ?

Mange hilsner tilbage
Smutti

Fordeling af Modigen over dagen?

Written by ønskeomhåb 29. mar 2013 11:25

Hej Irsten og andre som har erfaringer med Perikum præparater. Har taget dem i 4 dage nu, startede med 1, 2 og er nu på 2. dag oppe på 3. Må jeg godt fordele dem over dagen ligesom jeg gør nu? Eller SKAL de tages samlet - på én gang? Og hvor lang tid kan jeg regne med der går inden bedring? Tager også Bachs nødhjælpsdråber og baldrian til at sove på... På forhånd mange tak for de svar, som forhåbentligt kommer :)

Hyperikum fra Uk eller tyskland

Written by Lungus 12. aug 2013 22:57

Hej Irsten&Co ;)

Tak for en meget fin og informativ opsamling. Jeg har lige bestil en pakke hos helsebixen (det billigste jeg kunne finde dem til) Men jeg har surfet ud over DK og fundet at Hellenia.co.uk laver nogle med indhold på 1665 mg pr tablet (de refererer også til de tyske undersøgelser) Kender du/i noget til dem? De ville i det lange løb være noget/meget mere økonomisk da prisen er meget lavere end det vi kan købe herhjemme. Jeg har selv forsøgt at gennemskue produktet, men er ikke så erfaren.....
Kunne nogen ha lyst at kikke på det kunne mange måske få glæde af det :o) Jeg sender lige et link med (just in case)

http://www.hellenia.co.uk/products/St-Johns-Wort-1665mg-Tablets.html

For en kort præsentation af mig. Er ophørt med effexsor efter ca 10 år.......pyhh..... Har været foruden nu i ca 9 uger. Det har været en noget trist sommer og jeg er sgu så bange for at det skal gå for meget ned af. Er single mor til to, - så jeg SKAL bare være der!!!

Mvh Rikke

Det er vigtigt at kende styrken på produktet

Written by irsten 13. aug 2013 07:40

Hej Lungus

Jeg kan godt forstå, at du ønsker en form for beskyttelse efter 10 år på Efexor, nu hvor efterårstiden nærmer sig. Som jeg plejer at sige: Livet er nu engang nemmere at leve om sommeren end om vinteren, og så har du endda haft en hård sommer med nedtrapningen af Efexor.

Lige nu har jeg ikke tid til at undersøge udenlandske produkter nærmere. Det, der er vigtigt, er at produktet er STANDARDISERET, sådan at man får den samme dosis ved samme antal kapsler. Og det er vigtigt, at man kan læse sig til, hvilken styrke det har.

Producenterne bruger et af indholdsstofferne, nemlig stoffet hypericin til at standardisere efter.

For at man kan vide, hvilken dosis der vil være optimal, er man nødt til at kende STYRKEN.

Brugere af perikon plejer at sige – og det er også min erfaring – at den optimale dosis er 3 kapsler perikon dagligt, hvis der er tale om kapsler på 300 mg, der vel at mærke er standardiseret, så hver kapsel indeholder 900 mikrogram totalhypericin.

Hvis produktet er standardiseret, så det har en anden styrke, skal dosis reguleres efter denne styrke.

På de udenlandske hjemmesider må man kunne læse sig til styrken. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man kan stole på produktet. Man har før læst om hjemmesider, der sælger noget, der ikke svarer til det lovede.

Held og lykke med det :-)

Mange hilsner

Irsten

Perikum og forkølelsessår

Written by Akvamarin 22. okt 2013 11:15

En anden god sideeffekt ved Perikum er at det virker mod forkølelsessår/herpes :)

har prøvet perikon i 6 måneder

Written by Anonym 22. okt 2013 16:00

jeg prøvede perikon i 6 måneder i en dosis der svarer til det tyske læger anbefaler og det havde NUL virkning på mine depressive følelser overhovedet, skal dog også siges at jeg heller ingen bivirkninger havde overhovedet... jeg tror det er få mennesker der har glæde at hyperikon/ prikbladet perikon også selv om det er i terapeutiske mængder...
dog hvis man er helt ny med depressioner og ikke er selvmordstruet på nogen måder kan det måske være den lille og meget moderate psykisks opløftende medicin man har brug for i stedet for en forvandlende voldsom kemisk dosis til hjernen...

ellers tror jeg cipralex er det bedste stof på markedet til almindelige depressioner af middelsvær grad, det anses også i USa som den mildeste SSRI medicin på markedet.. og så er man jo stolt af at det er dansk opfundet..

forkølelsessår

Written by Anonym 22. okt 2013 16:00

her skulle man nok bruge hyperikon olie i stedet for at indtage piller hvis det drejer sig om forkølelsessår...

Hvorfor kan man ikke købe disse naturpræparater f

Written by pil 28. dec 2013 23:50

Hej jeg har læst alle disse indlæg med stor interesse da jeg lider af en let depression og søgte hjælp og råd. Jeg besluttede mig så for a prøve Modigen- men alle disse natur præparater er udsolgt og på Helsebiksen skrev de at alle producenterne skulle omdeklarere deres produker. Modigen, Calmigen, nogle andre produkter er simpelthen taget af markedet. De fås ingen steder- hverken Matas eller andre steder på nettet. Dette er meget uheldigt og højst mistænkeligt synes jeg. Jeg har virkelig forsøgt at fine ud hvordan og hvorfor de kan tillade sig at tage dem fra markedet. Især når man tænker at flere er ''afhængige'' af disse naturmidler?? Jeg undrer mig meget og synes det er højst suspekt. Er der andre der kan fortælle mig evt hvor jeg kan købe Modigen dd?? Tør jeg bestille i udlandet? evt St John's Wort?

bedst
Pia

Hej Pia Naturpræperater

Written by BLUKO 27. apr 2014 13:36

HEJ PIA
Jeg havde samme problem som dig. Og kunne ikke få nogen forklaring på apoteket. Men jeg gik til helsam og forklarede hvordan tingene hang sammen og fik anbefalet velin som det bedste perikon præparat lige nu. og dette præparat kan også bestilles på nettet. Jeg er kun lige begyndt igår og har lige nu min anden depression. Har været i behandling med først citalopram 10 mg og var helt ude i tovene. Så har jeg prøvet venlafaxin og det var samme resultat, nu ville de have jeg skulle prøve cibralex. Og venter på svar på blodprøve omkring hvordan jeg omsættes medicinen. Men tog igår beslutning om at ville prøve perikon, har dog ikke fået en snak med lægen endnu selvom jeg er startet. Tror jeg kontakter ham imorgen, for uanset hvilken mening han har omkring mit valg, er det jo mit liv det drejer sig om. Hvis jeg ikke får nogen effekt af perikon, så håber jeg at der findes noget andet som jeg kan bruge uden alle de bivirkninger. Held og lykke med at finde perikon.
Knus Bettina :-)

ups fejl i præparat navn.

Written by BLUKO 27. apr 2014 13:38

VELZINA er navnet på dette perikon præparat. :-)

Hjælp

Written by Labine 12. maj 2015 16:01

Jeg har læst om din erfaring om Perikon, og er meget åben overfor det. Jeg har igennem 1 1/2 år fået mange forskellige præparater (antidepressiv medicin) og ect behandling uden at det virker. Jeg lider meget og græder næsten hele tiden, har også en indre uro. Det eneste som hjælper er oxopax.
@Irsten - var det sådan du havde det før du fik Perikon? Jeg har fået zoloft i 15 år, hvor det virkede fint - efter jeg trappede ud af zoloft fik jeg en kæmpe nedtur og har været hos 3 psykiater som har prøvet alle mulige ting, og zoloften virker heller ikke igen.

Svar

Written by irsten 14. maj 2015 09:01

Hej Labine

Det er en svær situation, du er havnet i.

Du skriver, at du lider meget og græder hele tiden, og at du har en indre uro.

Når du spørger, om det var sådan jeg havde det under mine depressioner, så må jeg svare nej. Jeg har haft depressioner af den type, hvor man ganske vist har en indre psykisk pine, men ellers mest er hæmmet følelsesmæssigt, fysisk og intellektuelt, og jeg kunne derfor slet ikke græde. Meget af tiden lå jeg helt ubevægelig på en seng, og jeg havde svært ved at koncentrere mig og ved at huske. Og jeg havde ikke nogen indre uro.

Men jeg tror nu ikke, at det er selve typen af depression, der er afgørende for, om perikon virker. Det afgørende er, om man finder den rette dosis, og det kan godt være svært, fordi man står helt alene med medicineringen. Du kan ikke få en læge til at hjælpe dig, eftersom perikon ikke er godkendt til depressioner her i Danmark.

Nu er det mere end 13 år siden, at jeg begyndte på perikon. Jeg tog det i ca. 10 år, men nu får jeg et andet præparat (Mirtazapin), fordi lægerne mente, at jeg skulle tage noget blodpropforebyggende medicin, der ikke kan forenes med perikon.

I bagklogskabens lys kan jeg se, at det var et slumpetræf, at jeg dengang med det samme fandt den rigtige dosis perikon, og at det ikke er en selvfølge, at det vil gå sådan for alle, der prøver.

Jeg var glad for perikon i de år, jeg tog det, men i dag vil jeg nok ikke uden videre anbefale det til andre.

Derimod vil jeg godt sige et par ord om Oxapax. Du skriver, at Oxapax er det eneste, der hjælper. Og det er jo godt, at du trods alt kan finde en smule lindring.

Men Oxapax er desværre ikke nogen løsning. Det er jo et såkaldt benzodiazepin, som er kendt for, at man hurtigt vænner sig til det, og at man har brug for større og større doser, for at få en virkning. Og når man så prøver at holde lidt igen med pillerne, så får man abstinenser, der ikke er til at skelne fra det, Oxapax skulle virke imod.

Oxapax har Fanden skabt, efter min mening. Det er kun en nødløsning, som man kun må bruge i ganske få uger. Tager man Oxapax i længere tid end få uger, er jeg overbevist om, at man får flere problemer, end man ville have uden Oxapax.

Hvis du begynder på perikon, skal du vide, at perikon griber ind i Oxapax’ virkning, sådan at du hurtigere får abstinenser og endnu værre uro.

Hvad med Mirtazapin? Har du prøvet det? Mirtazapin har en let sløvende virkning, der gør, at man nemmere falder til ro. Jeg tager det om aftenen, og det betyder, at jeg kan falde i søvn, hvilket jeg ellers har haft svært ved.

Mange hilsner og god bedring

Irsten

Til Irsten

Written by JeanetteJJ 2. jun 2015 13:28

Hej Irsten

Jeg vil høre dig, hvordan det kan være, at du i dag ikke uden videre ville anbefale Perikon til andre, der kæmper med depression?

På forhånd tak for svar.

De bedste hilsener

Jeanette

Svar

Written by irsten 2. jun 2015 15:48

Hej Jeanette

Du spørger, hvorfor jeg − som ovenfor skrevet – ikke uden videre kan anbefale perikon mod depression.

Det er – som jeg også skrev i indlægget ovenfor – fordi man står helt alene med behandlingen.

Selv om det skulle være ganske enkelt at medicinere sig selv, hvis man følger f.eks. Internetsiden www.sjwinfo.org, så er min erfaring, at der er mange faldgruber.

Jeg havde ikke andre muligheder i sin tid. Jeg gik hos en psykiater, der kun ville give mig SSRI, som jeg blev dårligere af. Så for mig var det helt fantastisk, at jeg fandt den rigtige dosis og klarede mig på perikon i 10 år.

Dengang læste jeg også lægers advarsler mod perikon. Og de advarsler havde jeg selvfølgelig kun foragt tilovers for ;-)

Lægers advarsler bundede for det meste i, at det er svært at dosere en hvilken som helst depressionsmedicin selv. Læger har jo også en gang imellem brug for at blive behandlet for depression, og der fortælles, at ikke engang læger kan finde ud af at behandle sig selv for en depression – ligegyldigt hvilken form for antidepressivt middel de vælger!

Den allerstørste faldgrube er at tro, at hvis 3 kapsler perikon fungerer godt, så vil 4 fungere endnu bedre! Jeg faldt faktisk også i den fælde, men opdagede hurtigt, at det var forkert og kom på rette spor igen.

I årenes løb har jeg efterhånden læst mange menneskers erfaringer, både i dette forum og i andre fora. Jeg synes, at der er mange, for hvem det ikke fungerer. Men måske hører vi kun om dem, der har problemer. Dem, der har det godt med perikon, skriver måske ikke her ;-)

Mange hilsner

Irsten

Svar

Written by JeanetteJJ 2. jun 2015 18:45

Mange tak for dit fyldestgørende svar. Jeg er bestemt enig i, at det kan være svært at finde den rette dosis på egen hånd og en smule skræmmende at medicinere sig selv. Dog er det fantastisk, at du havde glæde af dem i så mange år. Grunden til min nysgerrighed var, fordi jeg selv overvejer at starte op på dem, så jeg er glad for at høre, at det ikke var pga. du f.eks. havde oplevet andre bivirkninger de senere år, der var udslagsgivende i forhold til, at du så ikke ubetinget ville anbefale andre at starte op på perikon.

Min historie kort fortalt er, at jeg har en let/moderat depression, der er stressudløst og nu også nogle angstsymptomer (generaliseret angst). Jeg går til psykolog efter henvisning fra min læge, og derudover har jeg selv gang i diverse tiltag; mindfulness i form af meditation og yoga, og jeg sørger for at få motion, frisk luft, vitaminer samt sund kost.

Jeg kan egentlig godt klare mig uden perikon for depressionen, som det er nu, men den næsten konstante anspændthed og underlige nervøsitet, som jeg mærker pga. angsten, der er generaliseret, er temmelig ubehagelig, så jeg tænker, at det kunne være et forsøg værd at starte op på perikon for at se, om det kunne afhjælpe nogle af angstsymptomerne. Det er muligvis tvivlsomt, at de kan hjælpe mod lige netop det, men jeg føler ikke, jeg har så meget at tabe =).

De bedste hilsener

Jeanette

irsten....tak

Written by sanneshåb 23. okt 2015 12:26

Jeg leder efter dig.

For at takke dig. Rosenrod har reddet mit liv ❤

Og for , hvis du har lyst, udveksle erfaringer om rosenrod

Kh Sanne

Svar

Written by irsten 24. okt 2015 11:36

Hej Sanne

Jeg kan slet ikke huske, at jeg har skrevet noget, der kunne inspirere nogen til at tage rosenrod.

Men det lyder godt, at rosenrod har hjulpet dig så meget.

Det er rigtigt, at jeg for mange år siden i en kort periode tog rosenrod. Det må have været i 2008. Dengang var vi flere her på Depnet, der afprøvede rosenrod, og vi skrev om vores erfaringer. Men debatten fra dengang er blevet beskåret, fordi Depnet fik ny ejer. Vi skulle give tilladelse, for at vores indlæg kunne blive bevaret under den nye ejer, men det er der tilsyneladende stort set kun mig, der har gjort, så derfor ser det ud, som om jeg debatterer med mig selv:

http://depnet.dk/universe5/debate/2918/default.aspx

Jeg tror nok, at årsagen til, at jeg en overgang tog rosenrod i stedet for perikon, var, at jeg ønskede at belaste min organisme mindst muligt. Ellers gælder der jo den regel, at hvis noget virker, så skal man ikke begynde at eksperimentere, men holde fast i det, der virker.

Men jeg mente dengang, at der nok gælder andre regler for naturmedicin end for lægeordineret medicin, og at organismen ville have godt af et skifte.

Jeg købte en bog om rosenrod og læste den meget grundigt. Jeg har bogen endnu. Den er skrevet af Richard P. Brown og Patricia L. Gerbarg, og den hedder ”The Rhodiola Revolution” med undertitlen ”Transform your Health with the Herbal Breakthrough of the 21st Century”

Rhodiola er altså det engelske ord for rosenrod. (Latin: rhodiola rosea).

Jeg trappede først langsomt og forsigtigt ud af perikon, inden jeg begyndte på rosenrod. Jeg kan desværre ikke huske, hvor længe jeg tog rosenrod, men mine erfaringer var, at rosenrod ikke passede til mig.

I ovenfor nævnte bog stod der, at rosenrod foruden at helbrede/forbygge depression også kunne kurere træthed og forhøjet blodtryk – og endnu flere dårligdomme, som jeg ikke husker længere. Og da jeg ud over min tendens til deprssion også led af træthed og var nødt til at tage blodtryksmedicin, kunne det jo ikke være bedre, mente jeg.

Men rosenrod havde den virkning på mig, at jeg blev mere ”på mærkerne”. Jeg havde det, som om jeg havde drukket alt for meget, stærk kaffe. Og hvis jeg tog min dosis lidt for sent på dagen, lukkede jeg ikke et øje om natten.

Jeg havde snarere brug for at falde til ro. Så rosenrod var ikke noget for mig. Jeg trappede ud af det igen og genoptog brugen af perikon, som jeg tog med gode resultater i ca. 10 år i alt, undtagen altså disse få uger på rosenrod.

Jeg synes, at det ville være dejligt, hvis du ville skrive om dine erfaringer:
• Hvad havde du prøvet før?
• Hvad var dit helbredsproblem?
• Hvordan virkede rosenrod på dig?
• Hvilken dosis har du brugt?

Mange hilsner

Irsten