Debatindlæg

Debatforum:  Fokus på depression

Vinterdepression - undersøgelse

Written by InfoMaster 25. feb 2011 15:27

For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt at forske på mennesker.

Kun gennem forskning kan man blive bedre til at forebygge, diagnosticere og ikke mindst at behandle sygdomme.

Vi er i gang med en videnskabelig undersøgelse om vinterdepression, hvor vi undersøger sammenhængen mellem serotonin optaget/transporten og vinterdepression.

Vores studie er et case-kontrol studie, hvor vi sammenligner spyt-DNA fra raske donorer med spyt-DNA fra personer med konstateret vinterdepression.

Derfor søger vi personer med konstateret vinterdepression.

Hjælp os, så vi fælles kan opnå et skridt nærmere mod en bedre forståelse af, hvordan vores gener kan bruges meget konkret i fremtiden. Dette kan måske bruges til at finde ud af, om man risikerer en vinterdepression.

Det skal understreges at forsøgspersonerne forbliver anonyme.

Kontakt mig gerne for yderligere info.

Med venlig hilsen
Said Fakhri
Roskilde Universitet
Biomedicin
ferdaws@ruc.dk
Tlf.: 3152 4937