Debatindlæg

Debatforum:  Pårørende og venner

Hensyn, og Hensyn, og så var der lige de pårørende

Written by Netas 15. feb 2014 02:48

De pårørende er de egentlige ofre.
Der er ingen grænser for hvor meget syge mennesker skal forstås og respekteres, som mennesker og alt muligt blødt.
Men når den syge er skadende for sine omgivelser, må der gå en grænse for deres selvbestemmelse.

Hvis en syg person skal have lov at udfolde sig ubegrænset. betyder det at de samtidig får carte blance til at skade deres omgivelser.
Og altsammen skal man finde sig i fordi "det jo er synd for dem".

Det mener jeg virkelig har taget overhånd.
Dette har i Maribo kostet et sagesløst menneske livet.

Min mening om psykiatrien, og min erfaring, med min syge søster har flere voldelige episoder bag sig, samt dyremishandling og mordforsøg.- Er at der må sættes ind meget tidligere, ved at fratage syge mennesker der er til skade for andre, valget, om at indtage medicin.
- Skulle en blind mand operere en seende ?
- Blot fordi man ikke skulle hindre ham i at udfolde sin kreativitet ?

Jeg glæder mig til at læse jeres mening herinde.
Bedste hilsner
Netas

kan ikke genkende det

Written by Skovtrolden 15. feb 2014 03:44

Sådan har jeg ikke oplevet det, psykisk syge personer oplever for det meste at andre ikke forstår dem, og der er også mange der har svært ved at respektere dem som ligeværdige personer.

Jeg kan slet ikke følge det med at de skal have lov at udfolde sig ubegrænset, de er pålagt samme restriktioner som alle andre, ingen må være til fare for sig selv eller sine omgivelser, er man dette kan man tvangsindlægges.

Så jeg kan ikke se problemet, udover at du tydeligvis har store problemer med din søster.

Skal ikke forstås, men anerkendes

Written by Netas 15. feb 2014 18:19

Jeg tror mange alvorligt psykisk syges problem kan være som det er i min søsters tilfælde, en forventning om at andre forstår og respektere, nærmest acceptere, den vanvittige adfærd.
Alvorligt sindslidende, skal ikke forstås, men lære at tilpasse sig.
Det er alt for nemt at give ansvaret videre til omgivelserne.
Disse fortjener ikke at blive syge, blot fordi nogle ikke kan styre sig.
Klart at der er et værdighedsproblem for psykisk syge. Men det opvejer ikke nødvendigheden af at få tvunget den syge i behandling.
Som sagt kan jeg ikke tælle de gange jeg er blevet spyttet på, overfaldet, kaldt en masse lort, af min søster, bare fordi hun er syg.
Mordforsøget blev der end ikke reageret på.
Nu er denne farce heldigvis slut.
Men sygdom skal ikke forstås, det skal bekæmpes.
En stor fejl, er at nogle gør denne sygdom til deres skjold, så de bagefter kan fraskrive sig et hvert ansvar for at gøre en indsats.
Det er bekvemt, og det skal bekæmpes.
Pårørende fortjener også et værdigt liv


bekæmpe forståelse eller forstå bekæmpelse

Written by Skovtrolden 16. feb 2014 16:19

Jeg er så ikke enig i at sygdom skal bekæmpes og ikke forstås, men der er forskellige vinkler indenfor disse ting, i den ene ende er der dem som mener psykiske lidelser er genetiske fejl og kemiske ubalancer i hjernen der kan rettes op medicinsk, og i den anden ende er der dem som mener at psykiske lidelser dybest set skyldes forsøg på løsninger og overlevelsesstrategier i en verden, der for pågældende individ på pågældende tidspunkt i livet føltes uudholdelig.
Og så er der selvfølgelig alle variationer imellem disse to yderpunkter.

Vi bliver ikke enige, og det behøver vi heller ikke være, men jeg ville lige give mit besyv med, da jeg personligt synes dine holdninger er skræmmende.
Jeg forstår at de bunder i traumatiske erfaringer i en opvækst med omsorgssvigt, men uanset hvad gælder disse erfaringer ikke alle mennesker med psykiske lidelser, og ja selvfølgelig fortjener pårørende et værdigt liv, det gør psykisk syge også i det omfang det er muligt.
Men det skal selvfølgelig ikke være sådan at den ene parts trivsel bliver på bekostning af den andens.

Du har tilsyneladende valgt et forkert forum!

Written by irsten 17. feb 2014 08:29

Hej Netas

Det store problem i den debat, som du har indledt, er, at du bedømmer alvorlig psykisk sygdom i al almindelighed ud fra ét eneste tilfælde: din søster.

Du skriver det jo selv: ”Jeg tror mange alvorligt syges problem kan være som det er i min søsters tilfælde…”

Hvorfor tror du det?

Flertallet er Depnet-brugere er jo mennesker, der udelukkende har erfaring med depressioner og/eller angst, men ikke med psykoser, som jo heldigvis er sjældne. Det er klart, at en psykotisk person i nogle tilfælde kan reagere meget voldsomt, og jeg synes da, at det er et problem, at der er blevet nedlagt så mange sengepladser på psykiatriske hospitaler, hvilket betyder, at psykotiske personer efter korte indlæggelser bliver udskrevet, uden at være blevet hjulpet ret meget.

Men jeg tror altså ikke, at du kan forvente, at vi Depnet-brugere har så meget kendskab til disse sjældne tilfælde.

Jeg kan kun råde dig til at lade være med at have kontakt med din søster, når hun er så syg, at hun er til fare for sine omgivelser.

Mange hilsner

Irsten

Der er de syge og - de pårørende

Written by Netas 17. feb 2014 16:39

Så vidt jeg kan læse, er mange herinde pårørende til et familiemedlem med en eller anden form for psykisk sygdom.
Jeg taler hverken om at folk på depnet, eller andre psykiatriske patienter skal begrænses.
Jeg kan blot se at hvis personer, der er til fare for deres omgivelser, er dygtige nok til at "spille raske", så kan de nemt sno sig i systemet.
Jeg kender flere der har fået spoleret et ellers roligt familieliv, fordi der ikke fra myndighedernes side, eller andre instanser, er blevet grebet ind i rette tid.
Uanset om det er Peter Lundin, Hitler, eller Breivik, så er det mennesker, der af en eller anden årsag har en sygdom, der udgør en trussel for vores samfund.
Kan vi leve med at mennesker der er til fare for deres omgiveler, hvis de ikke tager deres medicin, alligevel, ender med at have den luksus, at træffe valget, om de vil tage deres medicin eller ej ?
Hvis man ved at en person bliver uforudsigelig hvis han eller hun ikke tager medicinen, er der alt for mange muligheder disse kan undgå at tage medicinen på.
Det er de pårørende, der ender med at blive psykiatri-brugere med depression, PTSD, osv. hvis der ikke sættes ind rettidigt.
Du virker en smule indskrænket, at tro jeg udelukkende tager udgangspunkt i en person.
Naturligvis er der andre, der har en anden historie.
Men skal man have lov at være en tiggende bombe, der vandrer rundt, fordi man jo er et "menneske". Det var offeret i Maribo jo så også!!
Prøv at se de konsekvenser handling fra voldelige syge mennesker har!
Det er da på tide at man kan sige dem sandheden, uden at de gemmer sig bag deres skjold, af diagnoser - Det er altså ikke røs stue længere!!

Heldigvis er der kun få egentligt sindssyge!

Written by irsten 18. feb 2014 14:08

Hej Netas

Jeg kan jo ikke bedømme din argumentation ud fra andet end det, du har skrevet!

Hvis du synes, at jeg er indskrænket, fordi jeg bedømmer din argumentation ud fra, hvad du har skrevet, så må jeg sige at din karakteristik af mig rammer dig som en boomerang ;o)

Ja, det er nok sådan, at de fleste Depnet-brugere har en form for psykisk sygdom eller er pårørende til personer med psykisk sygdom. Men det virker, som om du opfatter psykisk sygdom som ét fedt.

Du er da nødt til at skelne mellem mildere former for psykisk sygdom, så som depression og angst på den ene side og egentlig sindssygdom (psykoser) på den anden.

Når jeg siger, at dine indlæg virker, som om de er skrevet på et forkert debatforum, så er det, fordi du skriver om PSYKOTISKE mennesker, der jo i visse tilfælde kan blive voldelige, måske fordi de hører stemmer, der tilskynder dem til at begå vold eller anden kriminalitet.

Men vi Depnetbrugere i almindelighed har jo ikke – ikke normalt i hvert fald – erfaringer med psykotiske mennesker. Vi har problemer med depression og/eller angst, eller vi er pårørende til depressive eller angste.

Jeg vil mene, at vi Depnet-brugere har nok at slås med – uden også at skulle tage stilling til forholdene vedrørende psykotiske mennesker og deres pårørende. Det er jo ikke problemer, som vi har andet kendskab til, end hvad vi hører om i medierne, når politiet indimellem – efter eget udsagn – er nødt til at skyde en psykotisk person, der har været truende.

Depressive mennesker er normalt alt for tilbøjelige til at tillægge sig selv skyld og bebrejde sig selv alting. Men de kan altså ikke tage ansvaret for, hvad psykotiske mennesker går rundt og laver!

Mange hilsner
Irsten

Psykotiske, adhd, eller borderline = same

Written by Netas 19. feb 2014 11:18

Hej Irsten.
Jeg synes du prøver at forsvare depnetbrugere herinde. Blot til en orientering.
Jeg anklager jo ingen. De fleste jeg har oplevet på depnet er istand til at tænke på andre, og har samvittighed.
Dog ser jeg stadigvæk et problem i at en person som "Malou Stella", fra mig og min mor, nægter at tage sin medicin mod adhd, hvilket deres omgivelser i den grad lider under.
Dvs. At en person der er udadreagerende, bliver meget hurtigt utålelig at være sammen med.
Jeg kan ikke se problemet i at man godt må indføre en form for pligt, når der er så mange mennesker der lider under netop typer som Malou Stella.
Psykotisk og farlig, eller blot adhd,- så kræver alt jo en behandling. Óg særligt hvis der stadig skal være en familie der er i stand til at støtte den syge efter mange års slidtage, fra den syge.
Jeg siger jo ikke at alle er sådan. Men har man en udadreagerende diagnose, kunne det være man skulle tænke lidt over hvem det går udover når man ikke tager sin medicin, eller vælger ikke at gøre en indsats for at bekæmpe sin sygdom.
Uanset hvor lille en indsats man kan gøre, så mener jeg man som menneske har pligt til at forsøge!
At give op er jo snarere det modsatte.

Jeg håber du kan fralægge dig den forsvarende rolle, og lige se hvad jeg skriver-
Jeg anklager ingen, men jeg ser gerne at folk selv deltager i deres egen helbredelse!

psykisk syge er individer

Written by Skovtrolden 19. feb 2014 12:22

Tja jeg kender personligt en del personer der er utålelige at være sammen med, uden at de har en diagnose, dette berettiger ikke til at de skal tvangsmedicineres aht. deres omgivelser, der er vitterlig mange mennesker der slet ikke rummer deres omgivelser.

Så hvad er det lige der gør at man ikke skulle kunne sige fra hvis det drejer sig om en person med en diagnose i forhold til hvis det drejer sig om en person uden diagnose?

At forældre ikke kan sige fra overfor deres afkom, er vist både normalt og naturligt, diagnose eller ej.
At de ikke formår at rumme konsekvenserne af deres egne svigt er også temmelig udbredt, uanset det ikke gør smerten mindre for dem der svigtes.

Hvis du ikke taler udfra egne erfaringer med søsteren, synes jeg det er endnu mere skræmmende, der har været psykisk syge personer der har opført sig katastrofalt ja, og der har været ikke-psykisk syge personer der har opført sig tilsvarende katastrofalt.

Vi har også eksempler på psykisk syge personer der har været til stor nytænkende og/eller kunstnerisk inspiration til deres omverden, - ligesom der er ikke-psykisk syge personer der har været dette.

Jeg synes det er en farlig og utiltalende tanke at alt afvigende skal tvangsmedicineres "forebyggende", så har vi et samfund hvor der kun er plads til de helt "normale".

Jeg kender også mennesker med de "tunge" diagnoser, som ikke vil tage "deres medicin", fordi det ødelægger den smule liv de har tilbage at være i, - de ligner ikke din søster eller andre farlige personer, de er ufarlige, men de er psykisk syge, det ville være et stort og unødvendigt overgreb at tvangsmedicinere disse personer, men man ville gøre det pr. automatik hvis alle med fx "psykoser" skulle have medicn.

Jeg forsvarer ingen!

Written by irsten 19. feb 2014 13:06


Hej Netas

Jeg forsvarer ingen. Jeg prøver at forklare, hvorfor det emne, du vil diskutere, virker irrelevant her på Depnet. Depnetbrugere har – så vidt jeg kan bedømme − simpelthen ikke erfaringer med problemet.

Jeg aner ikke, hvem Malou Stella er. Jeg har googlet navnet og ser nu, at det er en person i et underlødigt TV-program.

Mange hilsner

irsten

Relevant eller irrelevant ?

Written by Netas 19. feb 2014 17:53

Hej Igen "Irsten" Det virker ikke som om du forstår pointen -Igen.
Jeg har svært ved at forklare det tydeligere.
Jeg ved at mange burgere herinde både har adhd, ocd, hører stemmer, har depression. Nogle har endda været der hvor deres omgivelser som ikke har været i behandling, har er blevet kørt i sænk. - "den triste mor" - evt.
Der er så mange eksempler på at mennesker der er syge kommer til at få et uhensigtsmæssigt valg, hvor det udelukkende er de pårørende, der kommer til at tage skraldet.
Det lyder som om du slet ikke har fanget den problematik.
Jeg ønsker at diskutere hvordan de mest alvorlige og tunge diagnoser, behandles så der ikke sker det ellers uundgåelige, at omgivelserne betaler prisen, for den syges manglende vilje til at deltage i egen behandling. Jeg har snart set et utal af eksempler på netop dette.
Bedste hilsner
Netas

Forebyggelse er bedre for alle!

Written by Netas 20. feb 2014 13:37

Det er et kendt faktum, at forebyggelse er den bedste løsning i alle sammenhænge. Desværre kan ikke alt forebygges.
Jeg erkender da gerne at ikke alle psykisk syge, er til fare for andre.
Men lad os da fokusere, på at dem der er det, så får så meget hjælp at de ikke kan være i stand til at slå andre ihjel, eller på anden måde smadre deres omgivelser, med deres vanvid.
Sindssyge, er self. ikke det samme som at have en diagnose.
Men når folk med adhd, autisme, OCD og borderline, nægter at tage deres medicin, stiller de deres omgivelser, i en umulig position.
Dette er tilsyneladende helt overset, i denne debat.
Fokus er så meget på den syge, at man ikke tænker på konsekvenserne for de raske, dvs. deres pårørende.
Begår en rask person kriminalitet, kommer han jo også i fængsel, så det er jo noget pjat, at der skal tages så meget hensyn!

Se dog for fanden da tingene som de er!mangfoldighed

Written by Skovtrolden 20. feb 2014 19:01

Jeg køber ikke den med tvangsmedicinering udfra diagnoser, jeg har simpelthen set for mange ødelæggelser af menneskelige ressourcer i medicinsk kølvand.

Og der er som jeg også før har nævnt samme regler for hvordan raske og syge må opføre sig, straffen kan være lidt forskellig alt efter den kriminelles tilstand, men nogen forskelsbehandling mht. hvad der er tilladt, kan jeg ikke få øje på, heller ikke selvom man understreger det med bandeord...

Smiler

Written by Netas 20. feb 2014 21:18

Det tyder på at jeg har fundet nogle ag dem der godt kan lide at være ansvarsløse og bare lade stå til.
Ellers tænker man jo på hvem ens sygdom går ud over, og selv tage del i behandlingen, for at blive rask.
Det er som om at det at blive behandlet slet ikke inkluderer en egen indsats .
Det er jeg meget i mod.
Det er også den syges ansvar, selv at gøre hvad han /hun kan for at blive rask.
istedet for depnet, skulle der jo så have stået egonet. Hvis det stod til jer. - for det at tænke på andre, er åbenbart noget i er stærkt i mod ?
Tager jeg fejl ?
vh
Netas

Helt åbenlyst et tilfælde af misbrug!

Written by irsten 21. feb 2014 10:10

Hej Netas

Da jeg så de første af dine indlæg for snart længe siden, tænkte jeg: ”Åh nej, her er en forstyrret person, der blot ønsker at ødelægge det for andre mennesker.”

Man får normalt det råd, at man aldrig skal svare på indlæg fra en såkaldt ”troll”, altså en person, der kun ønsker at skabe ballade på diverse debatfora.

Men det kan være svært at lade sådanne totalt forstyrrede udtalelser stå uimodsagt. Du har tydeligvis til hensigt at provokere og vende totalt om på virkeligheden, så de raske fremstår ofre, og de syge som skurke.

Mest mærkeligt er dit syn på medicin: I denne tråd taler du for, at syge skal tvangsmedicineres. I en anden debat mener du, at der findes et misbrug af psykofarmaka.

Det, der foregår her, er tydeligvis et tilfælde af misbrug: Det giver dig et kick at provokere. Og nå ja, sådan er der jo så mange mærkelige måder at blive lykkelig på!

Mange hilsner

Irsten

skal der ikke mere til ?

Written by Netas 21. feb 2014 11:35

Hej Irsten.
Du afslører jo dig selv som værende den forstyrrede.
Jeg forslår kort og godt at man indkluderer en psykiatrisk patient i sin egen behandæing, ved at fortælle ham, at der er konsekvenser for andre hvis han ikke tager sin medicin - forudsat at han er udadreagerende, og kan adfærdsreguleres medicinsk.
Når det kommer til sikkerheden og en families psykiske velbefindende, har den syge jo ikke nogle at støtte sig op ad, hvis ikke man også tænker på disse !!
Det svarer til at en alkoholiker ikke selv skulle tage antabus, eller ikke selv skulle gøres ansvarlig for at medvirke til at løse sit misbrug.
Det er en forkælet og forkert holdning, at folk der er til fare for andre, eller som belaster deres omgivelser, ved ikke at modtage behandling, og får masser af anfald ikke skal gøres ansvarlig for at de bør forpligtes til at deltage i behandling.
På den ene eller anden måde.
Man er aldrig så meget offer at man ikke selv kan gære en eller anden form for indsats.
Jeg er skam ikke "forstyrret", jeg har blot en anden holdning, som du tydeligvis føler dig provokeret af.
Det gør ikke mig "forstyrret" ! - "Irsten"
Bedste hilsner
Netas

...

Written by Skovtrolden 23. feb 2014 16:45

Ja du tager meget fejl.
At tage ansvar og selv tage del i sin behandling - indebærer ikke at man tvangsmedicineres med kemikalier der giver alverdens ubehagelige bivirkninger som i mange tilfælde lige netop står i vejen for at man kan arbejde sig frem til en bedre tilværelse.

Det kræver en enorm egen-indsats, både at sige nej til medicin (som de hellere end gerne hælder i hovedet på en) og samtidig dermed påtage sig ansvaret fuldt og helt for egen tilstand.

Ikke alle psykisk syge er ude på at køre deres pårørende rundt i manegen fuldstændig blottet for empati og hensyntagen….

Men du snakker udfra nogle andre eksempler, dog kan du jo ikke forvente at alle mennesker ser sagen fra samme side som dig, - og at de derfor skal hænges ud som egoister og ansvarsløse, gør diskussionen ubehagelig, da den hermed kommer til at mangle rummelighed.

Det kan du jo så kalde alt muligt og igen skyde skylden på den anden part, tja – det giver nok lidt afløb for vreden, men det giver ikke andres engagement og åbenhed – ikke i længden i hvert fald.
Hvis man hakker folk én over snuden hver gang man er uenig, finder de nok andre græsgange.

Den blinde vil ikke tro på den seende.

Written by Netas 23. feb 2014 20:39

Det er jo som at en blind mand skal gøre bil, men ikke vil tage imod råd fra de seende. Fordi han ikke "tror på at de har ret"
Folks diagnose kan jo uden egentlig ond vilje, eller hensigt, nemt stå i vejen for at den syge får den rette behandling. Fordi den syge ikke mener den er nødvendig! - eller ikke evner at se pointen!
Dette anser jeg som et problem!
For når den syge "ved bedst", og ikke er modtagelig overfor behandling, så opstår konflikten. Mange er jo så syge så de slet ikke fatter at der rent faktisk er et problem!
Kan du ikke se det kommer til at give problem i længden ?

,,,

Written by Skovtrolden 24. feb 2014 20:20

Jo lige i de tilfælde kan det blive et problem i længden, men der findes også mange andre sammenhænge, hvor det du forsøger at få igennem ville gøre langt mere skade end gavn.

Derudover kan man også diskutere om en psykisk syg person skal se sine etablerede overlevelsesmekanismer udelukkende som en sygsom der retfærdiggør at fysiske og mentale færdigheder skal umuliggøres pga. medicin.

Jeg ville egentlig gerne prøve at komme med nogle konstruktive input, da jeg også selv er opvokset med en form for omsorgssvigt, men jeg må ærligt indrømme at din vrede står i vejen.

Skovtrold - ok

Written by Netas 25. feb 2014 22:25

Det er også ok - Men jeg er bare ikke så modtagelig over for at tage andre menneskers skrald. -- og specielt fordi det nu engang, er de raske der har overblikket, og den syge der i mange tilfælde IKKE har.
Jeg forstår godt at det kan føles som et overgreb mod den syge - men alternativet er et ubevidst overgreb, fra den syge - mod omgivelserne!