Debatindlæg

Debatforum:  Fokus på depression

Speciale vedrørende forskelsbehandling

Written by speciale1 15. okt 2014 17:11

Jeg er i gang med mit speciale i sociologi på Aalborg Universitet omhandlende personer med diagnosen depressions oplevelser af forskelsbehandling. I denne forbindelse søger jeg interviewpersoner, som har eller har haft depression, og interviewene vil have ca. en times varighed.

Med interviewene ønsker jeg at få belyst oplevelser af både positiv og negativ forskelsbehandling i nærmiljøet. Dette skal ses i forhold til evt. oplevelser af, at blive behandlet anderles af familie, venner og andre du mere overfladisk er i kontakt med i dit nærmiljø, efter at du har fået en diagnose. Derudover vil jeg se på hvorvidt din opfattelse af dig selv er blevet påvirket af sygdommen og andres reaktioner.

Interviewene vil være forholdsvist åbne og med fokus på din historie og dine oplevelser. Her vil jeg gerne understrege, at der ikke vil være rigtige eller forkerte svar. Du vil naturligvis være anonym i interviewene. Jeg bor i Århus, men er villig til at køre andre steder hen for at lave interviews.

Hvis du har lyst til at hjælpe mit speciale, ved at blive interviewet, kan du kontakte mig her eller på min mail marhan09@student.aau.dk

Glæder mig til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Marianne