Debatindlæg

Debatforum:  Tips til andre

Alternativ til justits og fængsel og psykiatri

Written by DragenDK 22. sep 2015 23:50

Det er på tide vi alle begynder at lære hvad der er galt med samfundet, ikke bare hvad der gør folk kriminelle, men hvad der får folk til at gøre som de gør.
Rationaliseringscirkel, en fysisk cirkel af en gruppe mennesker. Det betyder i bedste fald også konfrontation mellem forurettede og den anklagede for at få det fulde perspektiv i rationaliseringprocessen.
Det centrale er rationaliseringprocessen med den anklagede eller mentalt ramte som befinder sig i centrum af cirkelen. Rationalisering betyder i denne sammenhæng (for alle) at finde de grundlæggende årsager til problemerne i centrum, og at alle lære af forholde sig rimelig og hensigtsmæssig (og helst end da produktiv) til problematikkerne. Man starter ganske enkelt med at spørge, hvad er der galt? og lader personen i centrum tale, så reflektere man over det kollektivt, primært mentalt og verbalt. Fysisk reflektion skal man passe på med, det kan kun være praktisk i begrænset omfang, som del af øvelse i praktisk rationel adfærd.
Ingen gruppe pres, på ingen måde, det må ikke forekomme, det er mental rationalisering det drejer sig om, med respekt for individet i centrum af cirkelen. Det er ingen straffeprocess, det er ingen behandlingsprocess. Det er hellerikke religion det drejer sig om, ikke buddah eller scientology. Det drejer sig om en social og kollektiv læreproces for alle, "hvor man egentlig kun kunne ønske af alle er med (at cirkelen er så stor som mulig)".
Det virker lidt upraktisk med en alt for stor cirkel, det er der dog en enkel løsning på. Spiralen, hvis man lar cirkelen gå rundt om sig selv nogle gange er der nemt plads til flere mennesker. Spiralen er mere stabil og gir en bedre isolering så personen i centrum ikke har så nemt vet at undslippe. Mentoren vil naturligt vise sig under processen. Det er vigtig at der helst kun er en af gangen som taler. Rationaliseringsprocessen må ikke være kortere end få minutter, og kan om nødvendig strække sig op til mange timer, det er vigtig at der er ro og tid til at vurdere alle aspekter af problemerne og at alle er med i den fulde opfattelse og forståelse.

relevant add

Written by DragenDK 23. sep 2015 00:01

Mentor kan ikke forudvælges, men vil naturligt dukke op i processen, mentor kan guide gruppen "og eventuel agere ordføre i et hvis omfang" men er ikke leder (der er ingen leder).

klassisk økonomisk problemstilling

Written by DragenDK 24. sep 2015 19:32

En blir,eksempelvis anklaget med for tyveri eller røveri, i stedet for fængsel eller behandlingsdom i psykiatri vil rationaliseringcirkelen kunne byde praktiske sociale muligheder og lære personen at forholde sig passiv over for kapitalisme, afvisende overfor job og lønninger, afvisende overfor matirelle goder og bekostninger, som hjemløse støttes kan man støtte flere på samme "praktiske" måde.

... "det taler lidt for flere hjemløse, og så må politikerne snart begynde at afvise kapitalismen og dens konkurrense og udnyttelse hvis ikke landet vil havne i kaos."

reasoning

Written by DragenDK 25. sep 2015 10:48

Naturligt ville folk da samles omkring en hjemløs eller anden person med hvad end problematiske forhold, for at finde en løsning? Reasoning, reasoning reasoning reasoning... udveksling af viden og information til fælles løsning af problemstillinger.

kriminalisering

Written by DragenDK 25. sep 2015 11:14

I princippet kan tyven stå frem med menneskerettighederne i hånden, og være fri, og ha del i fællesskabets resourcer... læs menneskeret af UN.

Artikel 2 beskytter de andre artikler i menneskeret, i principppet også imod korrupt og ekstremistisk udvidet lovgivning som udvidet lovgivning fra EU.

...

Written by DragenDK 25. sep 2015 11:18

Menneskeret kan ikke undermineres på grundlag af kriminalisering fra korrupt national lov eller EU lov.

kriminalisering...

Written by DragenDK 25. sep 2015 11:24

Den første artikel i EU's udgave af menneskeret bondefanger tusindvis af mennesker årlig, bare fordi de vælger beskyttelsen forud, hvilked er endt ud i ekstremistisk udvidet lovgivning.