Debatindlæg

Debatforum:  Snakkeforum

Psykiatrisk patient koordinator

Written by para1974 29. jan 2018 21:07

Psykiatrisk afdeling har har bedt en patientkoordinator til at have et møde med mit bosted...hvad betyder patientkoordinator?

Patientkoordinators arbejdsområde

Written by Anonym 4. feb 2018 12:07

Hej para1974

I stillingsopslag til patientkoordinator er opgaverne:

Arbejdsopgaverne består af patientadministration og booking i reception ved modtagelse og afslutning af patienternes ambulante besøg. Journalskrivning i elektronisk patient journal, EPJ, samt diverse ad hoc-opgaver.

Det daglige arbejde er varieret og veksler bl.a. mellem receptions- og skrivefunktioner i ambulatoriet. Der vil være mulighed for selvstændige arbejdsopgaver. Vi har integreret EPJ, digital diktering og anvender Opus patient administration/booking. Udover almen introduktion vil du få yderligere oplæring i EPJ og Opus

Hej

Written by Anonym 4. feb 2018 12:21

Hej Para

Følgende er bare et gæt fra min side. Så du skal ikke tage det for fakta.

Men jeg tror en patientkoordinator er en person som er med til ligesom at "samle" din sag. Altså en person der skal hjælpe med at koordinere din behandling mellem bosted, distriktspsykiatri, psykiatrisk afdeling m.v.

Altså for ligesom at sikre sig at du får den bedste behandling og at de på f.eks. bostedet, ved hvad andre instanser har gang i ift din behandling samt koordinere det således at det passer ind i en større plan som alle der så har med dig at gøre kan følge.

Mere så man ikke kommer til at lave noget det ene sted som ikke giver mening ift andet sted eller at man laver det samme flere steder på en gang.

Undskyld det blev lidt rodet. Jeg håber det giver en form for mening. Som sagt er det bare et gæt. Men det er ihvertfald det jeg tænker på når jeg læser ordet patientkoordinator.