Læs dagbog

Har det ikke så godt kan jeg mærke

En side i dagbogen ""
Skrevet af november2 10. februar 2018 18:11

føler ikke mig god nok, får ikke tabt mig nok.

føler mig anderledes i forhold til mit værested...

har uro i kroppen, har stor trang til selvskade.