Behandling

Psykiater Morten Birket-Smith

Angstsymptomer befinder sig på et kontinuum, og mange mennesker med en mild grad af angst, især en angst, der er debuteret for nylig og er forbundet med stressende hændelser i livet, vil opleve en forbedring uden en specifik behandling.

Angstsygdommes kroniske natur og tilhørende funktionsnedsættelse betyder, at de fleste patienter, der har fået stillet en angstdiagnose, formentlig vil kunne få gavn af en eller anden form for behandling. Behovet for behandling er bestemt af symptomernes sværhedsgrad og varighed sammen med niveauet af funktionsnedsættelse og påvirkningen af den sociale funktion.

Der findes en række effektive behandlingsmuligheder. Det første skridt er, at du skal konsultere din læge, der er i stand til at foreslå den behandling, der er mest virkningsfuld over for netop din sygdom, og som passer bedst til netop dig.

Blandt de mest udbredte behandlingsformer er:

Medicinsk behandling, herunder:

  • SSRI-præparater - førstevalgsbehandlingen
  • SNRI'er
  • Benzodiazepiner
  • Buspiron
  • Tricykliske antidepressiva
  • Anden medicin, f.eks. antipsykotisk medicin.

Psykoterapi, herunder:

  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Undervisning i angstbehandling
  • Fysiske behandlinger, f.eks. elektrokonvulsiv terapi (ECT) - bruges dog meget sjældent.

Selv om der er betydeligt overlap mellem effektive behandlinger for de forskellige angstsygdomme, er der også vigtige forskelle (hvilket diskuteres i afsnittene om de enkelte sygdomme). 

Du kan læse nærmere om forskellige former for behandling i afsnittene om medicinsk behandlingpsykoterapi og  elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Sidst opdateret:: 28. juni 2011