Læs dagbog

Selvmordstank

En side i dagbogen "live er ture op og ned "
Skrevet af Punk3000 1. april 2021 11:42

Det går som det nu gør ikje alt for godt. Jeg ha en del selvmordstank og min ensomhed og jeg kan næsten ikke hold det ud mere. Men jeg prøver at hold ud så godt som jeg nu kan selv om det godt kan hver lidt svært af hold ud så gør jeg så godt som jeg kan. Jeg tro ikke det vil hjæpl af bliv indlagt ved ikke hvad de skal kun gør for mig ande ind lidt ro. Jeg vil som sagt heller på job ind af hver indlagt. Og jeg skal jo på job lørdag og det er jeg glad for at jeg skal selv om jeg skal møde kl 7-12.som sagt ha jeg jo ikke nogen hovedpinepiller hjem det tør jeg ikke ha da jeg som sagt før ha tag od piller. Jeg ha også bare lyst til af drikke det væk men det hjæpl jo ikke af drikke det gør det jo kun være. Som sagt drikke jeg nok lidt for meget nogen gang men jeg kan godt står op og pas mit job. Jeg ryger også lidt for meget når jeg ikke ha det godt. Som sagt før så ved jeg jo ikke hvad psyk skal kun gør for mig ande ind lidt ro nogen dag. Jeg vil jo godt på mit job da det hjæpl lidt på min tanker af jeg ha nåde af står op til og det kan man jo ikke både hver indlagt og pas sit job. Ja jeg får det tit skidt når jeg ha ferie eller mit job er lukke ned. Jo jeg er da ked af jeg ha min selvmordstank men jeg kan jo godt tage afstand fra dem selv om det er lidt svært af hold dem ud jo jeg ha da overveje af søge hjæpl men jeg vil som sagt heller på mit job ind jeg ha lyst til af hver indlagt. Jeg hold ud så godt som jeg nu kan selv om det er lidt svært af hold så prøver jeg så godt som jeg kan. Jo jeg gør brug af min pn selv om det ikje hjæpl så maget så tage jeg den. Jo jeg ha får min lyst lidt tilbag med af ha lyst til af når jeg ha spist af jeg skal går ud og kast op men jeg gør det jo ikje ha kun lyst det. Jo jeg ha også lyst til af gør selvskade på mig men ha som sagt kun lyst til det gør det ikke. Nogen gang ved jeg ikke om jeg bare skulle lukke mig ind i min bolig og bliv der. Jeg ha jo næste lig hver indlagt kom jo hjem i søndags. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gør nogen gang. Jeg ha jo også en vaske tid her på søndag. Jo jeg er ved af går nok af jeg skal ha min selvmordstank og jeg er som sagt også ked af jeg ha dem men jeg håber det hele nok skal går og jeg nok får lidt styr på min selvmordstank det ha jeg jo gjort før så mund ikke jeg kan hold ud lidt endnu. Jeg tænk noge gang på af det vil hver Best hves jeg ikke var her mere. Jeg føler live er nåde møg og jeg ikke er nåde være.