Læs dagbog

Jeg har ikke brug for hjæpl

En side i dagbogen "live er ture op og ned "
Skrevet af Punk3000 30. august 2021 11:33

---

Kommentarer fra andre brugere

Ja det er ved af hver 4 måned jeg ikke har haft det godt med min selvmordstank og de er kun bliv være i det sidste stk tid. Men jeg kan da godt endnu tage afstand fra dem selv om det er lidt hårdt nogen gang så hold jeg ud så godt som jeg nu kan. Det hjæpl lidt af kommer på job og jeg har nåde af lave. Jeg tænk ikke så maget på min selvmordstank når jeg eg på job det mere jeg tænk på det når jeg er mig selv. Så jeg håber lidt af det vil hjæpl af jeg skal på job igen effer en hård weekend med masse af tanker del ensomhed selv om jeg har lidt venner så er jeg en del ensom. Det ikke hver weekend jeg ser min bedste ven det hver anden weekend. Jeg har da lidt overvej Pam men jeg ved jo ikke hvad de skal kun giv mig kun lidt ro nogen dag. Ande grund til jeg ikke søger hjæpl er jeg kan jo endnu godt tage afstand fra selvmordstank og jeg har to aftale i den her uge. Jeg er da ked af jeg har min selvmordstank og det går mig da også lidt på men jeg har jo bare nogen gang i perioder min selvmordstank og de. Gang har det den gang har det bare shår på i lang tid. Jeg vil som sagt heller pas mit job ind jeg vil hver indlagt. Jo jeg drikke også en lille smule mere for af hold min tanker ud. Men jeg kan godt komme op og pas mit job så det går nok af jeg drikke. Der er hves en 1-2 uge til jeg har ferie fra job og den håber jeg jeg ikke for brug for af hver indlagt. Jeg har heller ikke lyst til af skulle hver syg fra job da det som sagt plejer lidt af hjæpl af jeg har mit job af komme på selv om jeg skal op kl 5 3 dag om uge og en dag kl 4 og en dag kl 8. Jeg håber lidt af jeg kan hold ud lidt endnu og jeg som sagt ikke kommer til af skulle brug min ferie på af skulle hver indlagt. Jeg har heller ikke overskue til af hver indlagt og jeg har heller ikke lig lyst til af skulle hver indlagt.jeg kan som s ad gt godt tage afstand fra selvmordstank selv om de nogen gang er lig gøg jeg ikke kan så hold jeg ud så godt som jeg nu kan gør det selv om det er lidt svært tit så hold jeg dem ud så godt som jeg nu kan. Må ser tid and til jeg har ferie der er jo ikke lang tid til. Jeg håber ikke jeg går det være vi er jo ved af hver den tid på år hvor det er årsdag for min forlovets død. Jeg plejer jo af bliv lidt ked af det når vi kommer til den dag på år. Det hele skal jo nok går. Må bare hold ud så godt som jeg nu kan. Jo jeg er lidt bang for af hves jeg søger hjæpl af jeg komme på antidepressiv medicin igen og det har jeg ikke lig lyst til grund bivirkninger jeg får.

Skrevet af Punk3000, 30. august 2021 11:33