Øget risiko

Professor i psykiatri Lars Kessing

Der er ingen enkle svar på årsagen til, at du bliver ramt af depression.

Vi ved, hvad der forårsager influenza. Vi kan identificere virusen. Men vi ved ikke præcis, hvad der forårsager depression. Vi ved dog, at depressionen opstår i et samspil mellem en arvelig sårbarhed, som er medfødt, og påvirkninger i opvæksten.

Arv

I nogle familier udvikler mange familiemedlemmer depression. Hvis din forældre, barn eller søskende har gentagne depressioner, er der desværre 20% risiko for, at du selv udvikler en eller flere depressioner.

Køn

Traditionelt har man ment, at dobbelt så mange kvinder udvikler depressioner som mænd. Men i de senere år har der været ideer fremme om, at lige så mange mænd i virkeligheden har depressioner som kvinder.

Depressioner viser sig blot anderledes hos mænd. Derfor opdager mange mænd måske ikke, at de lider af depression og går til lægen, ligesom lægen også lettere kan overse en mandlig depression. Det giver lave procenttal i undersøgelserne. Læs mere om symptomer ved depression hos mænd.

Alder

Du kan udvikle depression i alle aldre, men risikoen er let øget for kvinder mellem 40 og 50 år. Desuden stiger risikoen for at udvikle mere end én depression med alderen. Læs mere om depression hos ældre.

Social status

Forholdet mellem social status og depression er ikke sikkert afklaret. Men der synes at være en øget risiko for, at mennesker med lav social status udvikler depression.

Arbejdsløshed

Mennesker med depressioner er hyppigere arbejdsløse end andre. Men vi ved ikke, om det skyldes, at man bliver deprimeret, fordi man er arbejdsløs, eller om man bliver arbejdsløs, fordi man er deprimeret.

Psykiske traumer

Nogle mennesker, som har været udsat for psykiske belastninger eller traumer, reagerer ved at udvikle depression. Andre udvikler angst eller et alkoholmisbrug. Men nogle er så heldige, at de klarer sig uden psykiske men.

Din reaktion på et psykisk traume vil i høj grad afhænge af din arv og din personlighed. Men det er faktisk forbavsende få begivenheder, som vi kan sætte i forbindelse med udvikling af depression.

Dog ser det ud til, at mennesker, som har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, ser ud til at have en øget risiko for at udvikle depression. Hvis man udvikler en depression efter en større psykisk belastning, er der endvidere risiko for, at mindre psykiske belastninger senere kan udløse efterfølgende depressioner.

Skilsmisse

Vi ved ikke, om en skilsmisse direkte øger risikoen for, at du udvikler en depression. Det er et faktum, at mennesker med depressioner er hyppigere fraskilt end andre, men vi ved ikke, om mennesker bliver deprimerede pga. skilsmissen, eller om de bliver skilt pga. depressionen.

Dødsfald

Dødsfald hos nærtstående personer synes at øge risikoen for at udvikle depression.

Sygdom

Legemlig sygdom øger risikoen for at udvikle depression. Næsten alle former for sygdom kan lede til depression. Det gælder både lette sygdomme som influenza og alvorlige sygdomme som blodprop i hjertet eller kræft. Læs mere om depression i forbindelse med legemlig sygdom.

Graviditet og fødsel

Under graviditet og i ugerne og månederne efter fødselen er risikoen for at udvikle depression øget. Når du lige har født, skal både din krop og din psyke vænne sig til en helt ny situation. Dine hormoner skal omstilles, og du skal tage dig af dit nyfødte barn. Det er en periode med mange skiftende følelser, og omkring hver 10. kvinde får en depression efter fødslen. Men med støtte fra dine nærmeste og fra professionelle samt i nogle tilfælde medicin kan du som regel undgå at få en dyb fødselsdepression. Læs mere om fødselsdepression.

Stress og depression

Langvarig stress øger risikoen for at udvikle depression. Stress udløses ofte af situationer, hvor der kræves mere af en end man føler man kan leve op til. Mange uafsluttede eller uoverkommelige opgaver kan ofte udløse stress. Stress opleves som en tilstand med irritation, træthed, uoplagthed, utryghed og evt. søvnbesvær samt ofte en række fysiske symptomer som mavegener, hovedpine eller muskelspændinger. Hvis denne tilstand af stress står på gennem længere tid er der øget risiko for at udvikle en depression.

Sidst opdateret:: 17. november 2009