Blodprop

Psykiater Morten Birket-Smith

Patienter, som får en blodprop i hjertet, har stor risiko for at få en depression. Mellem 15% og 20% får en depression efter en blodprop i hjertet.

Depressionen kan forlænge og komplicere forløbet af hjertesygdommen. Derfor er det vigtigt, at du bliver behandlet for depressionen. Behandling af en sådan depression gør, at du lettere bliver rask, og har større chance for at undgå flere hjerteproblemer.

Blodprop i hjernen

Blodprop i hjernen er en af de hyppigste dødsårsager i den vestlige verden. Forebyggelse og en hurtig indsat behandling har ført til, at flere overlever en blodprop, men mange har langvarige psykiske og fysiske følger efter en blodprop i hjernen. Omkring 35% vil få en depression efter en blodprop i hjernen.

Hvis du får en psykiatrisk sygdom efter en blodprop i hjernen, vil din mulighed for genoptræning desværre være forringet. Du fungerer dårligere fysisk og socialt.

Depressioner efter en blodprop i hjernen har desværre en tendens til at være langvarige.

Sidst opdateret:: 19. november 2009