Dagene efter fødslen

Karin Førslev, klinisk psykolog, ph.d.

Mellem 20% og 40% af alle kvinder er i perioden efter en fødsel følelsesmæssigt ude af balance. Når man lige har født, skal både kroppen og psyken vænne sig til en helt ny situation. Man kan blive nærtagende og have let til gråd. Man kan føle sig trist eller ulykkelig, og måske savner man støtte og hjælp fra de nærmeste.

På engelsk kaldes tilstanden "maternity blues", der kan oversættes til "moderskabstristhed". Tilstanden varer normalt 1-2 uger og kan veksle inden for døgnet. Enkelte dage kan være helt normale, dvs. uden "tudeture". Der er ikke tale om en sindssygdom, men om en normal reaktion på den store begivenhed, som det er, at fødslen er overstået.

Man regner med, at det skyldes både de voldsomme hormonelle ændringer, der sker før, under og efter fødslen, og de psykologiske reaktioner, der kan ses som en udløsning af de forventninger, som er bygget op under graviditeten.

Behandling
For både den nybagte mor og omgivelserne er det vigtigt at få at vide, at det er en normal og forventelig reaktion. Specielt personalet på barselsgangen bør oplyse moren om det, også selvom hun godt ved det, så hun ikke bliver yderligere belastet af skyld og skam. Omgivelserne kan hjælpe ved at aflaste, så den nybagte mor kan få hvilet.

 

Sidst opdateret:: 19. november 2009