Socialt velvære

Socialrådgiver Lena Berg

Socialt velvære - hvad er det? Er det noget man kan købe, lære sig, eller er det noget man lærer hele livet fra man er lille og fremefter, og som måske svækkes, hvis man bliver psykisk syg?

Jeg mener, vi alle lærer det, fra vi er små og hele livet igennem med de påvirkninger, oplevelser, udfordringer og sociale sammenhænge, vi indgår i.

Det begynder i vores familie, udvikler sig gennem vuggestue, børnehave, skole, arbejde, uddannelse, venner, bekendte og livets op- og nedture.

Opvækst og udfordringer er ikke ligelige og retfærdige fordelt. Alligevel kan man få et godt liv og socialt velvære. Det kræver dog, at man gransker sit liv og aktuelle livssituation, og at man ønsker at ændre på de nuværende forhold.

Kan ikke købe venner

Nogle tror, man kan købe sig til bedre velvære, fx ved at være den som hele tiden giver en "omgang" af den ene eller anden art. Oftest er det kun en kortvarig social kontakt, accept og samvær, man får. Når pengene er brugt, er "vennerne", det sociale samvær og omsorgen væk.

Uanset hvordan den enkeltes opvækst og udfordringer i livet har været, er der nogle ting, man bør gøre op med sig selv: Hvordan kan jeg opnå større velvære, og hvad er det for forhold, jeg skal ændre på for at opnå dette?

Man kan begynde i det små og tage ét skridt ad gangen. Når man har opnået succes med et mål, man har sat sig, kan man gå videre med det næste.

Socialt velvære er at blive respekteret, værdsat og draget omsorg for. Det er også at magte og mestre sociale situationer og være sammen med andre mennesker på en gensidig givende måde. Endvidere kan man fylde fritiden ud med aktiviteter og gøremål, som gør en godt tilpas.

Selvværdet styrkes ved, at man overvinder sine egne følelser af utilstrækkelighed og får dem vendt, så man handler på en positiv og konstruktiv måde.

Bedre socialt velvære

Men hvad kan man gøre for at få et større socialt velvære? Man kan vise respekt for andre, tale og opføre sig over for dem, som man selv ønsker at blive behandlet.

Det kan være ved at give og yde støtte til en ven, familie eller bekendt, som for tiden har det dårligere end en selv. Derved giver man omsorg og respekt til pågældende, som således får bedre velvære, fordi du udviser interesse for ham/hende. Selv føler man velvære ved at have ydet det.

Det er en god idé at se på, hvad man tidligere har været god til eller har haft lyst til og så prøve det igen. Det kan fx være at danse. Måske er man god til at danse, eller måske har man lyst til at lære det.

Spørgsmålet er, om man tør satse og gøre noget ved det. Tør man satse, vil det give socialt samvær og glæde. Det giver igen bedre velvære, mere livskvalitet og mod til at turde at gøre andre ting og til at gå videre.

Gode råd

Et par dage før jeg skrev disse linjer sad jeg og drak kaffe med patienterne i den afdeling, hvor jeg arbejder. Jeg fortalte dem, at jeg skulle skrive denne artikel. Jeg spurgte dem, hvad velvære er for dem, og om de havde nogle gode råd, jeg kunne give videre.

Her er nogle eksempler på, hvad de prioriterede højest:

  • Man skal se på de interesser, man har eller har haft. Hvad man er eller har været god til og så styrke dette.
  • Hvis man får førtidspension, må det ikke blive en sovepude. Man må ikke trække sig fra sociale sammenhænge.
  • Man skal fortsat kunne fungere sammen med andre og ikke føle sig underlegen eller overlegen, men mødes på en ligeværdig måde.
  • Man kan hjælpe andre for derved at hjælpe sig selv.
  • Man skal skabe og forme en hverdag ved at strukturere den med forskellige opgaver, fx lave mad, gå til sport, mødes med venner.
  • Det er vigtigt at have venner, som kan hjælpe, støtte, bakke op og vise humor på en gensidig måde.
  • Man skal sørge for at få "input" i hverdagen fra venner, familie, kurser, aviser og ved at kommunikere med omverden.
  • En telefon er en god ting, men når den aldrig ringer, er det en trist tingest. Så ring hver dag til en ven.

Som Søren Kierkegaard sagde: Den der vover, mister fodfæste, den som ikke vover, mister sig selv.

Sidst opdateret:: 20. november 2009