Alderens rolle

Praktiserende læge Ole Tang

Alderen spiller en vigtig rolle i, hvordan en depression giver sig udtryk.

Ældre

En del ældre virker pludselig som om, at de ikke kan administrere deres vante tilværelse. Derfor fremstår de som senile, der har behov for en beskyttet bolig eller en plejehjemsplads.

Der er mange fysiske symptomer, som hænger sammen med depressioner hos ældre. Det kan være vægt- eller appetitændringer, forstoppelse eller dårlig nattesøvn.

Der er tit ændringer i sygdommens intensitet fra morgen til aften. Det kalder vi morgenvånde og aftenlindring. Du bør holde et vågent øje med, om symptomer fra en tidligere depressiv periode dukker op igen. Personen vil ofte fortrænge tanken om en svær sygdom og dermed undgå det lægebesøg, der skal til for at få startet behandlingen så tidligt som muligt.

Unge

Depressioner hos unge viser sig ofte ved, at de er meget ensomme. Ensomheden øger risikoen for selvmord. Desuden har den unge ikke energi til at følge med i skolen. Karakterniveauet kan pludseligt falde. Den unge kan også miste interessen for sine fritidsinteresser.

De fleste praktiserende læger vælger ofte at lade unge med depression blive behandlet hos speciallæger i psykiatri.

Voksne

Depressioner hos voksne kendetegnes ofte ved:

  • at de ser alting med mørke briller på
  • at de har tanker, som drejer sig om livets mørke sider
  • at de forsøger at lade som om, alt er i skønneste orden
  • at de ikke glæder sig over daglige gøremål
  • at de bebrejder sig selv, selv om de forsøger at skjule det.

Seksuelle symptomer

Depressioner hos voksne viser sig også ved:

  • at kærlighedslivet er mat og lysten til erotik forsvinder
  • at ægtefællen pludselig føler sig ignoreret af sin partner på det erotiske område
  • at ægtefællen vender og drejer diskussioner med partneren i løbet af natten.

Du bør være meget opmærksom på ændringer på den erotiske front. Det er vigtigt, at du ikke kommer til at ignorere sygdommen på grund af et stødt ego, fordi du fx føler dig overset eller afvist.

Læs mere om symptomer ved depression her.

Sidst opdateret:: 23. november 2009