Rask igen

Psykiater Shashi Kant Jha

Når du er blevet helt rask, vil du være utålmodig efter at komme videre med dit liv. Du vil gerne tilbage til det samme tempo som før, du blev ramt af sygdommen.

Tankegangen om hurtigt at blive rask er forståelig. Du har nemlig ikke synlige mén fra din sygdom, og udadtil ser du ikke svækket ud. Men du skal stadig passe på dig selv i denne kritiske fase.

Det vil måske være lettere for dig at forstå, hvis du sammenligner din depression med en fysisk sygdom. Forestil dig, at du har brækket dit lårben, og at benet har været i gips i tre måneder. Når gipsen omsider er fjernet, er dine lårmuskler svage. De har ikke været aktive i tre måneder. Først når lårmusklerne er trænet op, kan du bruge benet igen.

På samme måde har du også behov for "genoptræning" efter en depression. Du har behov for en periode, hvor du kan sunde dig, fordi du fortsat er skrøbelig og tåler mindre stress og modgang end før.

Hvis du har været indlagt for depressionen, er det måske nu, du skal udskrives. Det er en glædelig begivenhed, men den kan også give dig anledning til bekymring. Måske spørger du dig selv:

  • Kan jeg klare mig?
  • Er jeg vitterligt blevet rask?
  • Kan jeg fungere normalt igen?

Husk, at du stadig er sårbar. Derfor er det meget vigtigt, at du skåner dig selv: Efter udskrivelsen skal du helst være sygemeldt i ca. en måned. Sygemeldingen skal gælde fra den dag, hvor du sammen med din læge har afklaret, at alle depressive symptomer er forsvundet.

Under sygemeldingen har du tid til at finde din tidligere rytme lidt efter lidt. Det vil være bedst, at du langsomt og i første omgang fortsætter med at optrappe de aktiviteter, som gør dig glad. Det gælder både de fysiske og de psykiske aktiviteter.

Du skal naturligvis fortsætte med din medicinske behandling, selvom det er fristende at stoppe med den, når du føler dig rask. Som tommelfingerregel skal du fortsætte med din medicin i seks måneder efter, at du er blevet fuldstændig rask. De seks måneder gælder alle, som aldrig har haft en depression før, men hvis du har været deprimeret før, eller hvis depressionen har været kompliceret, skal du fortsætte med medicin i længere tid. Din behandlende læge vil kunne give dig mere nøjagtig besked om dette spørgsmål.

Kun ved at fortsætte med medicin og evt. psykoterapi, kan du forebygge et tilbagefald. Vi råder dig til at være tæt knyttet til din læge eller psykiater i denne periode.

Måske har du ikke tidligere kunne modtage psykoterapi, men nu er det et godt tidspunkt at starte et psykoterapeutisk forløb. Læs mere om psykoterapi her.

Sidst opdateret:: 23. november 2009