Socialpsykiatri

Socialrådgiver Lena Berg

I de fleste kommuner er der etableret et socialpsykiatrisk tilbud. Socialpsykiatrien er et supplement til den psykiatriske behandling. Den er et samarbejde mellem kommunen og behandlingssystemet, og målet for samarbejdet er, at indsatsen over for den enkelte kan blive så god som mulig.

Det er et tilbud om hjælp til almindelig daglig livsførelse til borgere med psykiatriske lidelser. Medarbejderne i socialpsykiatrien har en social faglig uddannelse, og de fleste har erfaringer fra det psykiatriske område.

Praktisk hjælp

Det socialpsykiatriske tilbud kan bestå af bostøtte. Det betyder, at en fast kontaktperson yder praktisk hjælp til dine daglige gøremål som fx:

  • Rengøring
  • Indkøb
  • Tøjvask
  • Økonomi
  • Social kontakt.

Kontaktpersonen tilbyder dig også social kontakt for at bryde den isolation, som følger med en psykisk sygdom som depression. Kontaktpersonen kommer jævnligt på besøg hjemme hos dig og tilbyder også at deltage i aktiviteter uden for dit hjem.

Kontaktpersonen kan også rådgive og ledsage dig ved kontakt med offentlige myndigheder, socialforvaltningen i kommunen osv.

Værested

Har du lyst til at være sammen med andre? Du er velkommen på Værestedet i din kommune. Her kan du deltage i forskellige aktiviteter, som udflugter og undervisning. På Værestedet kan du også købe et måltid mad.

Botilbud

I de fleste kommuner er der forskellige botilbud til dig, hvis du har brug for mere støtte for at kunne bo i din egen bolig. Botilbuddene kan være bofællesskaber, opgangsfællesskaber el. lign. Her er der mulighed for fællesskab med andre og personalestøtte.

Pårørende, bekendte og naboer

De ansatte i socialpsykiatrien kan også vejlede og rådgive den psykisk syges netværk i forhold til, hvordan de kan hjælpe den syge. I mange kommuner er der tilbud om deltagelse i grupper for pårørende. I grupperne får pårørende støtte og hjælp af andre i samme situation.

Hvordan hjælper jeg andre?

Hvis du ser tegn på, at en af de andre beboere i din ejendom har brug for hjælp, kan du gå til en af boligselskabets funktionærer eller til en af kommunens socialpsykiatriske medarbejdere. Det kan fx være, at du lægger mærke til, at en psykisk syg isolerer sig i lejligheden og undlader at tømme postkassen. Eller støjer til gene for andre beboere. Den socialpsykiatriske medarbejder kan så opsøge personen for at vurdere situationen og tilbyde hjælp.

Hvis du vil høre nærmere om det socialpsykiatriske tilbud i din kommune, så ring til Socialforvaltningen.

Sidst opdateret:: 23. november 2009