Kirken

Præst Benny Birk Mortensen

Kan kirken hjælpe mennesker med depression?

Svaret er ”ja”. Til søndagens gudstjeneste kan du lade dig bære af sangen, ordene og bønnerne. I din hverdag er kirken et rum, du kan gå ind i. Du kan tænde lys og være omsluttet af rummets indhold og betydning. Kirken kan opfattes som et mere synligt nærvær af Gud.

Du kan også tale med præsten. Ved alle kirker er der ansat en præst, som du kan kontakte og få en samtale med. Præsterne har mange samtaler og ser dette som en væsentlig opgave. Du kan roligt tage kontakt. Du er på forhånd velkommen.

Naturligvis er præster forskellige. Det er behandlere også. Skulle det ske, at du ikke møder forståelse, har du ret til at gå til en anden præst.

Præsten har tavshedspligt. Det vil sige, at der ikke går oplysninger videre, medmindre du ønsker det eller har givet tilladelse til det først.

Kan du gå til en præst samtidig med, at du er i behandling?

Normalt er svaret ”ja”. Men det vil være naturligt, at du fortæller præsten, at du er i behandling. Det er også klogt at fortælle behandleren, at du taler med en præst. Det er især klogt, hvis du har løbende samtaler med præsten.

I nogle situationer kan det være forvirrende at have samtaleforløb hos en psykoterapeut og en præst samtidigt. Dette problem kan du tale med præsten og psykoterapeuten om. Sammen kan I finde en løsning.

På hospitalerne er der ofte ansat en hospitalspræst. Også her kan du selv opsøge præsten eller du kan få kontakt via en sygeplejerske.

Samtaler med en præst

Det er svært at være menneske, når du lider af en depression. Depression er en sygdom, som rejser mange eksistentielle spørgsmål.

Og du må du ofte slås med mindreværdsfølelse, selvforagt eller skyldfølelse.

Du føler dig måske som et dårligt menneske og en dårlig kristen. Du føler måske, at andre ikke vil have med dig at gøre. Vil Gud have med dig at gøre? Eller føles det bare som om, Gud er langt borte?

Det kan være svært at bevare håbet og blive ved med at tro på en barmhjertig Gud. Derfor kan du trænge til at tale med en præst.

Præsten kan støtte og hjælpe dig med samtaler. Mange præster har stor erfaring i at tale med mennesker, der er deprimerede. Det viser sig gang på gang, at det kan gøre godt at tale om det, der gør ondt. Og i fællesskab kan I finde de ressourcer til livet, der er i kristendommens evangelium og værdigrundlag.

At tro er en del af vores liv og vores psyke. Når du har det vanskeligt, præger det også din tro og dit forhold til Gud. Sådan er det for alle. Og derfor er det ikke så underligt, at det for nogle er ekstra svært at tro og at se nogen mening med det hele, når de er deprimerede.

Når depressionsbehandlingen begynder at virke, bliver følelseslivet og troslivet som regel lige så stille det samme som før. Selvom du også har problemer, når du er rask, er de sjældent af samme styrke som under sygdommen.

Sidst opdateret:: 23. november 2009