Specialister

Psykolog, ph.d., adj. professor Irene Oestrich

Både psykologer og psykiatere kan hjælpe i forbindelse med en depression. De har forskellige faglige baggrunde og kompetencer.

Psykologen bliver cand.psych. fra et universitet. Herefter har psykologen to års praktisk træning og supervision og bliver derefter autoriseret psykolog.

Mange psykologer vælger at blive kliniske psykologer. Kliniske psykologer er uddannet i normalpsykologiske principper og har desuden en grundig viden om psykiske lidelser og deres behandling. Det er det normale, der fylder mest i terapi.

For at blive professionel psykoterapeut skal psykologen specialisere sig i psykoterapi og supervision, som tager minimum fem år. Psykologen godkendes som specialist af Dansk Psykologforening, hvor de nærmere retningslinier findes.

Psykiateren er en læge, der har en specialistuddannelse i behandling af psykiske lidelser. Nogle psykiatere bliver også specialister i psykoterapi. Det kræver en særlig uddannelse i psykoterapeutisk behandling. Det omfatter såvel teoretisk viden som praktisk træning i de valgte psykoterapeutiske metoder. Retningslinierne for dette kan fås hos Dansk Psykiatrisk Selskab.

Sidst opdateret:: 30. august 2010